Agro servisi

IWM

Agro servisi

IWM

Šta je integralno suzbijanje korova?

Integralno suzbijanje korova (IWM) jeste osnovni program u poljoprivrednoj proizvodnji koji omogućava održivo suzbijanje korova na njivama pomoću različitih metoda koje se uzajamno dopunjavaju. To podrazumeva primenu čitavog niza različitih tehnika u suzbijanju korova koje integrišu fizičke, hemijske i biološke metode bez preteranog oslanjanja na samo jedan od navedenih metoda. Plan integralnog suzbijanja korova treba da se definiše tokom trajanja najmanje jedne kompletne rotacije useva kako bi se u potpunosti iskoristili svi aspekti raznovrsnosti. Zbog povećane otpornosti korova tokom protekle decenije, pristup integralnog suzbijanja se sve više prihvata kao način suzbijanja korova otpornih na herbicide. Cilj integralnog suzbijanja jeste da se smanji pritisak korova i da korov opstaje u što manjoj meri. Željeni cilj jeste da se spreči rast korova kako bi herbicidi lakše delovali i ispunili svoj zadatak – odnosno zaštitili useve i omogućili veće prinose. Ciljevi i plan integralnog suzbijanja korova mogu se ukratko prikazati na sledeći način:

  1. Sprečiti rast korova i akumulaciju biomase kako bi se ograničio negativan uticaj na prinose;
  2. Smanjiti na minimum proizvodnju semena korova kako bi se ograničila ponovna pojava korova u zemljištu;
  3. Smanjiti količinu semena korova u zemljištu kako bi se maksimalno smanjilo njegovo klijanje u narednim godinama;
  4. Sprečiti ili ograničiti širenje korova kako bi se sprečili problemi na nezahvaćenim površinama

Pažljiva primena ovih metoda ne izaziva nikakve probleme po životnu sredinu i zapravo pozitivno utiče na životnu sredinu tako što pomaže u sprečavanju erozije tla i u povećanju količine organskih materija u zemljištu. Ona je i isplativa zato što obezbeđuje ekonomično suzbijanje korova. Možda će biti potrebno mnogo vremena da bi se određene stvari radile na drugačiji način nego do sada, ali je integralno suzbijanja korova dinamičan program koji se može skladno primeniti u gotovo svakom sistemu poljopriredne proizvodnje.

Bayerov program integralnog suzbijanja korova (IWM) jeste sveobuhvatan pristup u zaštiti od korova.

Program čine tri izbalansirane celine sa ciljem povećanja poljoprivredne produktivnosti i dugoročnog obezbeđivanja dovoljnih količina hrane:

  1. Najbolja rešenja za integralno suzbijanje korova
  2. Lokalna primena rešenja u skladu sa najboljim praktičnim merama za suzbijanje korova
  3. Rešenja su zasnovana na najnovijim naučnim saznanjima i podržana od strane referentnih eksternih partnera.