Proizvodi

Tretman semena

Proizvodi

Tretman semena

Stručnost i znanje na polju zaštite bilja, odlično poznavanje preparata i sredstava za oblaganje semena, kao i primena odgovarajuće i najsavremenije opreme, pouzdan su put za postizanje dobrih reultata u poljoprivrednoj proizvodnji.

uljana repica

Insekticid nove generacije iz hemijske grupe butenolida namenjen za suzbijanje štetočina koje se javljaju u početnim fazama razvoja uljane repice (buvač i crvenoglavi repin buvač).

Informacije o proizvodu

pšenica, ječam

Sistemični fungicid za tretiranje semena pšenice i ječma sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.

Informacije o proizvodu

ječam, pšenica

Sistemični fungicid za tretiranje semena sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.

Informacije o proizvodu

kukuruz, soja

Sistemični fungicid za tretiranje semena sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.

Informacije o proizvodu

pšenica, ječam, raž, ovas, tritikale

Sistemični fungicid za tretiranje semena žita sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.

Informacije o proizvodu

uljana repica, slačica, uljana rotkva, krmna ogrštica, smeđa slačica

Fungicid za tretiranje semena sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.

Informacije o proizvodu