O nama

Tim

O nama

Tim

Jelena Tokanović

Generalna direktoka

jelena.tokanovic@bayer.com
Zoran Petrović

Direktor divizije Crop Science

zoran.petrovic@bayer.com
Nebojša Marjanović

Menadžer prodaje

nebojsa.marjanovic@bayer.com
Boris Tepić

Menadžer prodaje

boris.tepic@bayer.com
Zoran Marčić

Menadžer prodaje

zoran.marcic@bayer.com
Danijela Drobnjaković

Menadžerka prodaje za kanal distribucije

danijela.drobnjakovic@bayer.com
Saša Milosavljević

Koordinator prodaje za Albaniju Kosovo, Bosnu i Hercegovinu, Severnu Makedoniju i Crnu Goru

sasa.milosavljevic@bayer.com

+381 63 338 098

Predstavnik prodaje
Marija Polić

Predstavnica prodaje za segment zaštite voća vinove loze i povrća

marija.polic@bayer.com

+381 65 87 11 065

Alen Štimac

Predstavnik prodaje / Severna i Zapadna Bačka

alen.stimac@bayer.com

+381 65 87 11 066

Milan Trandafilović

Predstavnik prodaje / Severna i Zapadna Bačka

milan.trandafilovic@bayer.com

+381 65 87 11 086

Marko Mušikić

Predstavnik prodaje / Južna Bačka

marko.musikic@bayer.com

+381 62 203 684

Milijanka Balandžić

Predstavnica prodaje / Severna i Zapadna Bačka

milijanka.balandzic@bayer.com

+381 63 381 296

Dejan Obradović

Predstavnik prodaje / Južna Bačka

dejan.obradovic@bayer.com

+381 65 87 11 062

Veljko Šuša

Predstavnik prodaje / Južna Bačka, Srem i Mačva

veljko.susa@bayer.com

+381 62 204 098

Branimir Živković

Predstavnik prodaje / Srem i Mačva

branimir.zivkovic@bayer.com

+381 65 87 11 074

Vanja Obradović

Predstavnica prodaje / Srem i Mačva

vanja.obradovic@bayer.com

+381 65 87 11 090

Dubravka Brestovac

Predstavnica prodaje / Severni Banat

dubravka.brestovac@bayer.com

+381 62 204 932

Kristina Stečešin

Predstavnica prodaje / Severni i Srednji Banat

kristina.stecesin@bayer.com

+381 65 87 11 061

Srđan Vukoslavčević

Predstavnik prodaje / Severni i Srednji Banat

srdjan.vukoslavcevic@bayer.com

+381 65 87 11 061

Stefan Nikolić

Predstavnik prodaje / Srednji Banat

stefan.nikolic@bayer.com

+381 62 205 639

Darko Gole

Predstavnik prodaje / Južni Banat

darko.gole@bayer.com

+381 65 87 11 045

Miloš Gaborov

Predstavnik prodaje / Južni Banat

milos.gaborov@bayer.com

+381 62 204 255

Ljubiša Đurić

Predstavnik Prodaje / Južni Banat

ljubisa.djuric@bayer.com

+381 63 381 362

Dejan Nedeljković

Predstavnik prodaje / Južni Banat i Centralna Srbija

dejan.nedeljkovic@bayer.com

+381 65 87 11 065

Živan Tutić

Predstavnik prodaje / Centralna Srbija

zivan.tutic@bayer.com

+381 87 11 091

Petar Jeličić

Predstavnik prodaje / Centralna Srbija

petar.jelicic@bayer.com

+381 63 381 447

Jelena Đilas

Asistentkinja za podršku prodaji

jelena.djilas@bayer.com

+381 87 11 070

Sofija Pavlović

Asistentkinja na projektima

sofija.pavlovic.ext@bayer.com

+381 63 663 161

Nikola Radovic

Agronom za razvoj tržišta

nikola.radovic@bayer.com

+381 63 10 11 608

Dragan Lazarević

Marketing menadžer za krajnje korisnike (segment za seme kukuruza i zaštitu bilja)

dragan.lazarevic@bayer.com

+381 62 204 521

Nina Skenderović

Marketing menadžerka za krajnje korisnike (segment strna žita i tretman semena)

nina.skenderovic@bayer.com

+381 65 87 11 075

Vanda Bošnjak

Marketing menadžerka za krajanje korisnike ( segment hortikultura)

vanda.bosnjak@bayer.com

+381 63 445 827

Zoran Tomašev

Menadžer za digitalni razvoj biznis

zoran.tomsev@bayer.com

+381 63 241 673

Aleksandra Valenta Pavlović

Menadžerka za kampanje

aleksandra.valenta@bayer.com

+381 63 311 608

Magdalena Bulović

Marketing analitičar tržišta

magdalena.bulovic@bayer.com

+381 63 686 162

Svetlana Češljar

Specijalista za obradu podataka o kupcima

svetlana.cesljar@bayer.com

+381 63 601 465

Milan Protić

Asistent u marketingu

milan.protic.ext@bayer.com

+381 63 366 562

Nevena Šurlan

Menadzerka za registracije

nevena.surlan@bayer.com

+381 63 106 21 11

Milica Petković

Asistent za registracije

milica.petkovic@bayer.com

+381 63 684 653

Vladimir Ljubičić

Menadžer za razvoj novih rešenja u poljoprivredi

vladimir.ljubicic@bayer.com

+381 63 544 089

Brankica Milovanović Vesić

Specijalista planiranja i lanac nabavke

brankica.milovanovic@bayer.com

+381 62 219 604

Nemanja Leković

Specijalista za distribuciju

nemanja.lekovic@bayer.com

+381 63 347 733

Milica Lazić

Menadžerka usklađenosti EU izvoza i uvoza

milica.lazic@bayer.com

+381 65 871 10 79

Slavko Spasojević

Menadžer za unapređenje rešenja za useve kukuruza

slavko.spasojevic@bayer.com

+381 65 871 10 67