Agro servisi

Magic Scout aplikacija

Agro servisi

Magic Scout aplikacija

Magic scout aplikacija je alatka za poljoprivrednike koja omogućava brzu identifikaciju korova, biljnih bolesti i štetočina na njivi.
Aplikacijom dobijate jasan profil vaše parcele u bilo koje vreme i na bilo kom mestu sa analizom vremenskih uslova i parametara, a stanje vaših useva možete pratiti i "online", putem aplikacije.

Više o Magic Scout aplikaciji pogledajte na linku MagicScout App