Vesti

Zaštita kukuruza od korova

petak, april 5, 2024

Zaštita kukuruza od korova

Kako odabrati najbolji zemljišni herbicid?

Mogućnost primene herbicida u ranim fazama razvoja kukuruza obezbeđuje usevu dobar start i dugotrajnu zaštitu u najosetljivijim fazama razvoja, čime se ostvaruju uslovi za postizanje visokih prinosa.

Koje osobine je važno da poseduje zemljišni herbicid kako bi suzbijanje bilo efikasno? Bitno je da herbicid ima:

  • širok spektar delovanja,
  • “rastegljivo” vreme primene, da se može primeniti u dužem vremenskom intervalu - posle setve pre nicanja, ali i nakon nicanja – do trećeg lista kukuruza
  • dugotrajno zemljišno delovanje u smislu da može duži vremenski period “čekati kišu” i osobinu reaktivacije sa novim padavinama
  • da je visoko selektivan odnosno bezbedan po usev kukuruza.

To su ujedno i osobine koje karakterišu Adengo, herbicid koji se uspešno koristi na brojnim parcelama godinama unazad.

Zašto je važna fleksibilnost u vremenu primene herbicida?

Ovakva fleksibilnost u vremenu primene herbicida Adengo omogućava lakše planiranje vremena i bolju iskoristivost raspoloživih resursa (ljudstva, mehanizacije, energenata) tokom sezone. Jedna od najvažnijih osobina herbicida Adengo je produženo delovanje - u relativno dugom periodu zadržava stabilnost u zemljištu i reaktivira se sa svakom sledećom kišom. Zbog toga je Adengo jedinstven herbicid sa osobinom da “sinhronizovano” deluje u skladu sa vremenskim uslovima i pojavom korova.

Širok spektar delovanja herbicida

Takođe, jedna od veoma važnih činjenica je da Adengo izvanredno suzbija divlji sirak iz semena, što može imati višestruki značaj u procesu zaštite kukuruza jer smanjuje potencijal za pojavu divljeg sirka u drugom delu sezone kao i u narednim godinama. Samim tim smanjuje se i broj prohoda odnosno prskanja protiv divljeg sirka, a samim tim i troškovi proizvodnje.

Širok spektar delovanja znači da Adengo suzbija više od 85 različitih uskolisnih i širokolisnih korova među kojima veliki broj najznačajnijih korova našeg podneblja poput muhara, divljeg sirka iz semena, ambrozije, divlje paprike, gorušice, dvornika, čička, štira, tatule, pepeljuge, samoniklog suncokreta i mnogih drugih...

Sve ove izuzetne osobine herbicida rezultat su postojanja dve moćne herbicidne komponente, odnosno aktivne materije koje daju Adengu efikasnost i širok spektar delovanja, uz dodatak protektanta koji naročito pri nepovoljnim vremenskim uslovima štiti usev kukuruza podstičući metabolizam useva i ubrzavanje razgradnje aktivnih materija što Adengo čini visoko selektivnim i bezbednim herbicidom i definitivno najboljim odabirom za tretman kukuruza u početnim fazama razvoja.

Bayer-ove herbicide potražite u najbližoj poljoprivrednoj apoteci i efikasno rešite problem korova u vašem kukuruzu!