Fungicidi

Falcon Forte

Fungicidi

Falcon Forte

Sistemični fugicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namenjen za suzbijanje prouzrokovača pepelnice, rđe i sive pegavosti u usevu pšenice, kao i pepelnice i mrežaste pegavosti u usevu ječma. Ukoliko je u usevu pšenice prisutna palež klasa, primenom preparata Falcon Forte može se smanjiti njen intenzitet.

Aktivna materija

spiroksamin 224 g/l
tebukonazol 148 g/l
protiokonazol 53 g/l

Oblik i oznaka formulacije

koncentrat za emulziju - EC

Pakovanje

1 l, 12 x 1 l
5 l, 4 x 5 l
Bayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda

Usev/zasad u kom se primenjuje

pšenica, ječam

Karenca

(vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): pšenica i ječam - 35 dana.

Način delovanja

Preparat Falcon Forte sadrži tri aktivne materije sistemičnog delovanja. Protiokonazol je izuzetno delotvoran u suzbijanju prouzrokovača velikog broja biljnih bolesti, a naročito je efikasan u suzbijanju bolesti lista i klasa u usevima strnih žita. Zajedno sa tebukonazolom inhibira sintezu ergosterola u ćelijama gljive i ispoljava preventivno, kurativno i eradikativno delovanje.
Spiroksamin deluje kao inhibitor biosinteze sterola i odlikuje se sposobnošću brzog prodiranja u list, čime omogućava drugim dvema materijama da brže dođu do mesta delovanja i tako povećava njihovu efikasnost.

Priprema rastvora za tretiranje

Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.

Primena

Falcon Forte se koristi u usevima: pšenice i ječma za suzbijanje prouzrokovača:
- pepelnice (Erysiphe graminis) pšenice i ječma, primenom tokom vlatanja, klasanja i cvetanja, po pojavi simptoma oboljenja, a pre početka širenja patogena na gornja tri lista, računajući zastavičar i klas.
- rđe (Puccinia spp.) pšenice, primenom tokom vlatanja, klasanja i cvetanja, po pojavi simptoma, a pre sticanja uslova za širenje patogena, odnosno tokom postojanja uslova za širenje bolesti.
- sive pegavosti lista i klasa (Septoria tritici) pšenice, primenom po pojavi simptoma i postojanja uslova za širenje patogena.
- paleži klasa (Fusarium spp.) pšenice i ječma, pred kraj klasanja i početkom cvetanja.
- mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) po pojavi simptoma i postojanju uslova za njihovo širenje.

Količina primene je 0,7 – 1 l/ha (7 – 10 ml na 100 m²), a utrošak vode 200 - 400 l/ha (2 – 4 l na 100 m²).
Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine je dva puta.

Mešanje sa drugim pesticidima

Može se mešati sa velikim brojem sredstava za zaštitu bilja, ali se pre mešanja preporučuje prethodna provera kompatibilnosti.

Napomene

  • ispitivanja su dokazala da ne postoji mogućnost ukrštene rezistencije sa preparatima na bazi triazola i strobilurina.

Radna karenca

(vreme u kome nije dozvoljen rad u polju odnosno zaštićenom prostoru nakon primene preparata): do sušenja depozita.