Fungicidi

Luna Experience

Fungicidi

Luna Experience

kurativnim i eradikativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača pepelnice i čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke, pepelnice vinove loze i šargarepe i sušenja cvetova i grančica u zasadima višnje.

Aktivna materija

fluopiram 200 g/l
tebukonazol 200 g/l

Oblik i oznaka formulacije

koncentrovana suspenzija - SC

Pakovanje

1 l, 12 x 1 l
Bayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda

Usev/zasad u kom se primenjuje

jabuka, vinova loza, višnja, šargarepa

Karenca

(vreme između poslednje primene pesticida i berbe, odnosno žetve): Jabuka, vinova loza, šargarepa - 14 dana, višnja - 7 dana.

Način delovanja

S obzirom da je preparat Luna Experience sastavljen od dve fungicidne materije, način delovanja je kombinovan. Obe aktivne materije pokazuju sistemičnost koja se ogleda u njihovom kretanju kroz ksilem u pravcu strujanja vode i mineralnih materija.
Fluopiram je nova supstanca koja pripada inhibitorima enzima sukcinat-dehidrogenaze (SDHI) blokirajući na taj način disanje, tj. proizvodnju energije u ćelijama gljiva na koje deluje. Tebukonazol je predstavnik fungicida iz grupe triazola, koji deluju tako što sprečavaju stvaranje ergosterola u ćeliji gljive.

Priprema rastvora za tretiranje

Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.

Primena

Koristi se u zasadima:
1) jabuke, za suzbijanje:
- prouzrokovača pepelnice (Podosphaera leucotricha) u količini od 0,75 l/ha, uz utrošak 1000 l vode; vreme primene je od početka cvetanja pa sve do sazrevanja plodova (BBCH 53 - 89).
- prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda (Venturia inaequalis) u količini od 0,75 l/ha, uz utrošak 1000 l vode; vreme primene je tokom perioda primarnih zaraza, od početka rasta listova do završetka razvoja plodova (BBCH 10 - 77).
- prouzrokovača bolesti tokom sladištenja plodova (Colletrichum gleosporoides, Penicillium spp., Monilinia spp., Botrytis spp.) u količini primene 0,075% (7,5 ml na 10 l vode), tretiranjem zasada jedanput, najkasnije 14 dana pred berbu plodova. Maksimalan broj tretiranja je 3 puta, na istoj površini u toku vegetacije.
2) vinove loze za suzbijanje:
- prouzrokovača pepelnice (Uncinula necator) u količini primene od 0,35-0,4 l/ha uz utrošak vode 600-1000 l/ha; vreme primene je od rasta listova do faze kada bobice dostignu veličinu zrna pšenice (BBCH 15 - 73 skale) u razmaku od najmanje 10 dana između primena.
Maksimalan broj tretiranja je dva puta.
3) višnje, za suzbijanje:
- prouzrokovača sušenja cvetova i rodnih grančica (Monilia laxa) u količini primene od 0,5-0,6 l/ha uz utrošak 1000 l/ha vode. Vreme primene: preventivno, od početka formiranja cvetnih balona pa do precvetavanja (BBCH 59 - 67).
Maksimalan broj tretiranja je 3 puta, na istoj površini u toku vegetacije.
4) šargarepe* za suzbijanje:
- prouzrokovača pepelnice (Erysiphe heraclei) i pegavosti lista (Alternaria dauci) u količini primene od 1 l/ha, uz utrošak 200 – 800 l/ha vode (2 – 8 l na 100 m²); vreme primene je tokom perioda razvoja vegetativnih delova biljke koji se koriste za berbu (BBCH 41 – 49).
Maksimalan broj tretiranja je dva puta na istoj površini u toku vegetacije (interval između tremana je 14 dana).
*mali usev i manje značajna namena

Mešanje sa drugim pesticidima

Kod primene u vinovoj lozi, mešanje sa preparatima na bazi fluopikolida nije dozvoljeno.

Napomene

  • Luna Experience je efikasna u suzbijanju čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke; kada je pritisak bolesti izuzetno jak, preporučeno je kombinovanje sa kontaktnim fungicidima;
  • uvek težiti preventivnoj zaštiti u skladu sa prognozom pojave bolesti;
  • kod primene u vinovoj lozi: a) ukoliko se u toku vegetacije Luna Experience primeni jedanput, tada je dozvoljena maksimalno jedna primena preparata na bazi fluopikolida; b) ukoliko se Luna Experience koristi dva puta u toku vegetacije, primena preparata na bazi fluopikolida nije dozvoljena.

Radna karenca

(vreme u kome nije dozvoljen rad u polju i zaštićenom prostoru): 6 - 12 sati.