Fungicidi

Luna Sensation

Fungicidi

Luna Sensation

Sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti maline, jagode, borovnice, višnje, trešnje, breskve kao i paradajza i krastavca.

Aktivna materija

fluopiram 250 g/l
trifloksistrobin 250 g/l

Oblik i oznaka formulacije

koncentrovana suspenzija - SC

Pakovanje

100 ml, 20 x 100 ml
500 ml, 20x500 ml
1 l, 12 x 1 l
Bayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda

Usev/zasad u kom se primenjuje

malina, jagoda, paradajz, krastavac, višnja, trešnja, breskva, borovnica

Karenca

(vreme između poslednje primene pesticida i berbe, odnosno žetve): malina, jagoda, borovnica, višnja, trešnja i breskva - 7 dana; paradajz i krastavac - 3 dana.

Način delovanja

Preparat Luna Sensation sadrži dve aktivne materije sistemičnog delovanja. Fluopiram pripada inhibitorima enzima sukcinat-dehidrogenaze (SDHI) i deluje tako što blokira disanje i proizvodnju energije u ćelijama patogenih gljiva.
Trifloksistrobin, aktivna materija iz grupe strobilurina, ometa transport elektrona u mitohondrijama ćelija patogena i nepovoljno deluje na disanje. Odlikuje se protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.

Priprema rastvora za tretiranje

Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.

Primena

Luna Sensation se koristi u zasadu:
1) maline za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) u količini od 0,6 do 0,8 l/ha (6-8 ml na 100 m2), tretiranjem zasada tokom cvetanja, precvetavanja, formiranja plodova i početkom zrenja (faze 65 – 87 BBCH skale), kao i za suzbijanje sušenja lastara (Didymella applanata) u količini primene 0,6 do 0,8 l/ha (6-8 ml na 100 m2) u vreme intenzivnog porasta izbojaka, do početka cvetanja i neposredno posle berbe (faze 19 – 87 BBCH skale).
2) jagode za suzbijanje prouzorkovača lisne pegavosti (Mycosphaerella fragarie) tokom vegetacije, po potrebi (fenofaze 15 - 89 BBCH skale), kao i sive truleži (Botrytis cinerea) od fenofaze cvetanja, precvetavanja, formiranja i zrenja plodova (BBCH 55 - 89). Količina primene je 0,8 l/ha (8 ml / 100 m2).
3) paradajza u proizvodnji na otvorenom, za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Leveillula taurica) u količini primene 0,4 l/ha (4 ml na 100 m²), odnosno sive truleži (Botrytis cinerea) u proizvodnji paradajza u zaštićenom prostoru, u količini od 0,6 l/ha (6 ml na 100 m²). Vreme primene je po pojavi prve vidljive cvasti, do pune zrelosti kada plodovi imaju tipičnu boju zrelosti (faze 51-89 BBCH skale).
4) krastavca za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Erysiphe cichoracearum), u količini od 0,4 - 0,6 l/ha (4-6 ml na 100 m²) po pojavi prve vidljive cvasti, do pune zrelosti kada plodovi imaju tipičnu boju zrelosti (faze 51-89 BBCH skale).
5) višnje i trešnje za suzbijanje prouzrokovača sušenja grančica i truleži plodova (Monilia spp.) u količini od najviše 0,35 l/ha ili 3,5 ml na 100 m² (odnosno 0,167 l/ha/metru visine krošnje kada visina krošnje dostiže visinu od 2 m), kao i za suzbijanje prouzrokovača pegavosti listova trešnje i višnje (Blumeriella jaapi) u količini primene 0,3 l/ha što odgovara 0,1 l/ha/metru visine krošnje kada krošnja dostiže visinu 3 m u vreme cvetanja, precvetavanja, formiranja ploda i zrenja (faze 55-87 BBCH skale).
6) breskve, za suzbijanje prouzrokovača truleži plodova (Monilia fructicola i Monilia fructigena) u količini primene od najviše 0,5 l/ha odnosno 0,167 l/ ha/ metru visine krošnje kada visina krošnje dostiže 3 m, od fenofaze 81 do 87 BBCH skale).
7) borovnice za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea)*, u količini od 0,6 l/ha (6 ml na 100 m²), od faze u kojoj su prvi cvetovi otvoreni, vidljivi iza razvijenih listova do faze kada su plodovi zreli za branje, odnosno kada je većina bobica zrela (faze 55-87 BBCH skale).
*mali usev i manje značajna namena

Utrošak vode: U zasadima jagode i maline: 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m²). U proizvodnji paradajza na otvorenom: 200-800 l/ha (2-8 l na 100 m²). U proizvodnji paradajza u zaštićenom prostoru i krastavca: 300-1500 l/ha (3-15 l na 100 m²). U zasadima višnje i trešnje: 500 l/ha (5 l na 100 m²) kod suzbijanja Monilia spp., odnosno 250 - 1500 l/ha kod suzbijanja Blumeriella jaapii. U zasadu borovnice: 250-1500 l/ha (2,5-15 l na 100 m²). U zasadu breskve 500-1500 l/ha (5 - 15 l na 100 m²).

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine je:
- dva puta u zasadima jagode, maline, paradajza borovnice, trešnje, višnje i breskve u intervalima od 7-14 dana;
- jednom u zasadu krastavca.

Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.

Radna karenca

(vreme u kome nije dozvoljen rad u polju i zaštićenom prostoru nakon primene preparata): 24 časa.