Fungicidi

Melody Combi

Fungicidi

Melody Combi

Sistemični i kontaktni fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača plamenjače.

Aktivna materija

iprovalikarb 90 g/kg
folpet 563 g/kg

Oblik i oznaka formulacije

vododisperzibilne granule - WG

Pakovanje

15 g, 100 x 15 g
500 g, 20 x 500 g
Bayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda

Usev/zasad u kom se primenjuje

vinova loza

Karenca

(vreme između poslednje primene pesticida i berbe, odnosno žetve): 28 dana.

Način delovanja

Preparat Melody Combi pokazuje izuzetnu efikasnost protiv prouzrokovača plamenjače vinove loze <>i(Plasmopara viticola). Veći deo aktivne materije nakon primene ostaje na površini tretirane biljke štiteći je od novih infekcija, a manji deo biljka usvaja i prenosi sprovodnim sudovima ka vršnim delovima.
Na taj način preparat može zaustaviti širenje parazita koji je već uspeo da prodre u biljno tkivo (kurativni efekat). Iprovalikarb deluje na parazitnu gljivu na poseban način, sprečavajući stvaranje ćelijskog zida parazita, čime se zaustavlja njegov dalji rast i širenje.

Priprema rastvora za tretiranje

Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.

Primena

Melody Combi se koristi u zasadu vinove loze:
- za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola), u koncentraciji od 0,15% odnosno 1,5 kg/ha (15 g na 100 m2), preventivno ili kurativno - od faze kada su razvijena 3 lista (BBCH 13) ili neposredno posle pojave simptoma primarne infekcije, prema prognozi pojave bolesti.
Utrošak vode: 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m2).

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine je dva puta.

Napomene

  • primena preparata Melody Combi se preporučuje na temperaturama većim od 15 °C zbog bolje penetracije odnosno usvajanja preparata od strane vinove loze;
  • ne sme se mešati sa insekticidima kisele reakcije (dimetoat) i Bordovskom čorbom.

Radna karenca

(vreme u kome nije dozvoljen rad u polju i zaštićenom prostoru nakon primene preparata): 24 časa.