Fungicidi

Mikal Flash

Fungicidi

Mikal Flash

Sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem namenjen za suzbijanje prouzrokovača plamenjače.

Aktivna materija

fosetil-aluminijum 500 g/kg
folpet 250 g/kg

Oblik i oznaka formulacije

vododisperzibilne granule - WG

Pakovanje

200 g, 50 x 200 g
1 kg, 10 x 1 kg
12 kg, 1 x 12 kg
Bayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda

Usev/zasad u kom se primenjuje

vinova loza

Karenca

(vreme između poslednje primene pesticida i berbe, odnosno žetve): 42 dana.

Način delovanja

Mikal Flash deluje na jedinstven način. Preparat deluje neposredno na parazitske gljivice, a istovremeno podstiče i prirodni odbrambeni mehanizam biljaka. Biljke treba tretirati barem dva do tri puta zaredom da bi se uspostavio njihov prirodni odbrambeni mehanizam. Zbog specifičnog načina delovanja, otpornost (rezistencija) parazitske gljive na ovaj preparat nije moguća, niti je registrovana. Mikal Flash je pravi sistemični fungicid. Tretirane biljke aktivnu materiju brzo usvajaju i zatim je prenose po celoj biljci, od vrha do korena. Zaštićena je cela biljka - od korena do vegetacione kupe. Folpet deluje kontaktno sprečavajući klijanje spora.

Priprema rastvora za tretiranje

Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.

Primena

Mikal Flash se koristi u zasadu vinove loze:
- za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola), u koncentraciji od 0,3-0,4% (3-4 kg/ha) tretiranjem po potrebi od faze pred cvetanje do faze kada su bobice veličine graška (faze 57-75 BBCH skale).

Utrošak vode:
Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine je tri puta, sa razmakom od 10-14 dana između dva tretiranja.

Napomene

  • tretiranjem u proleće, prilikom pucanja pupoljaka, odnosno nakon pojave zelenih listića lastara, efikasno se suzbija prouzrokovač crne pegavosti vinove loze (Phomopsis viticola); količina primene je 1,5 kg/ha;
  • razmak između dva tretmana prvenstveno zavisi od uslova za razvoj prouzrokovača plamenjače;
  • preventivna primena obezbeđuje najsigurniju zaštitu zasada vinove loze;
  • ne sme se mešati sa insekticidima kisele reakcije (dihlorvos, heptenofos, dimetoat), alkalnim preparatima, Bordovskom čorbom, preparatima na bazi sumpora, kao i većinom folijarnih đubriva;
  • kod dozvoljenih mešavina, prilikom dodavanja preparata u rezervoar prskalice treba ispoštovati sledeći redosled: u rezervoar prvo sipati preparat SC formulacije, zatim dodati preparat na bazi fosetil-aluminijuma, nakon čega se mogu dodati preparati WP ili WG formulacija, a na kraju preparati EC i EW formulacija.

Radna karenca

(vreme u kome nije dozvoljen rad u polju i zaštićenom prostoru nakon primene preparata): 24 časa.