Fungicidi

Previcur Energy

Fungicidi

Previcur Energy

Sistemični fungicid namenjen za suzbijanje prouzrokovača poleganja rasada i plamenjače.

Aktivna materija

propamokarb fosetilat 840 g/l,
(propamokarb 530 g/l;
fosetil - aluminijum 310 g/l)

Oblik i oznaka formulacije

koncentrovani rastvor - SL

Pakovanje

100 ml, 20 x 100 ml
1 l, 12 x 1l
Bayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda

Usev/zasad u kom se primenjuje

paradajz, paprika, krastavac, lubenica

Karenca

(vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): Krastavac, lubenica, paprika (zalivanjem) - obezbeđena vremenom primene; Krastavac (folijarna primena) - 14 dana.

Način delovanja

Zahvaljujući jedinstvenoj ko-formulaciji dve aktivne materije, fungicid Previcur Energy deluje na više mesta (multi site) u ciklusu razvoja gljiva, u vidu inhibicije metabolizma prouzrokovača poleganja rasada i plamenjače.
Zbog specifičnog načina delovanja propamokarb - fosetilata, otpornost (rezistencija) parazitskih gljiva na Previcur Energy nije moguća. Propamokarb ometa formiranje ćelijskih membrana, ometa rast micelije, kao i produkciju i klijanje spora.
Fosetil - aluminijum se odlikuje dvostrukim efektom:
- Direktan efekat – prilikom preventivne primene sprečava infekciju biljaka inhibirajući klijanje spora i sprečavajući prodiranje patogena unutar biljke. U slučaju kurativnih tretmana postoji mogućnost zaustavljanja razvića micelije i sporulacije.
- Indirektan efekat – podstiče prirodni odbrambeni mehanizam biljaka, povećava imunitet i čini biljku otpornijom na napade drugih bolesti.

Priprema rastvora za tretiranje

Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.

Primena

Previcur Energy se koristi za suzbijanje prouzrokovača poleganja rasada i plamenjače u usevima:
1) Krastavca: za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Pseudoperonospora cubensis) u količini primene 2 l/ha (20 ml na 100 m²), folijarnim tretiranjem uz utrošak 600 l/ha (6 l/100 m²).

2) Paradajza i lubenice: za suzbijanje prouzrokovača poleganja rasada (Pythium spp.) u količini primene 3 ml preparata u 2 l vode na m2, zalivanjem neposredno nakon setve ili neposredno pre rasađivanja - pikiranja paradajza odnosno po pojavi prvih pravih listova lubenice.

3) Paprike: za suzbijanje prouzrokovača poleganja rasada (Pythium spp.) u količini primene 6 ml preparata u 2 l vode na m2, zalivanjem neposredno nakon setve i 3 ml preparata u u 2 l vode na m2, neposredno pre rasađivanja-pikiranja.

Maksimalan broj tretiranja u godini na istoj površini za krastavac i paradajz je dva do tri puta, a za papriku i lubenicu je dva puta.

Napomene

  • ne koristiti u usevu ljute paprike kratke vegetacije;
  • optimalno vreme primene fungicida Previcur Energy je nakon setve i neposredno pre rasađivanja-pikiranja. Može se primeniti i nakon rasađivanja na stalno mesto;
  • Previcur Energy primenjivati pre svega preventivno, pre ostvarivanja infekcije. U slučaju kurativnih tretmana neophodno je uraditi minimum dva do tri vezana tretmana (zalivanjem);
  • Previcur Energy ne koristiti na suvom, već na zemljištu normalne vlažnosti u cilju boljeg usvajanja od strane korenovog sistema;
  • prilikom potapanja rasada povrća voditi računa da biljka radi boljeg usvajanja bude u rastvoru preparata 20 minuta;
  • može se dodati u sistem za navodnjavanje „kap po kap“, jer je u vodi potpuno rastvorljiv i ne zapušava raspršivač;
  • ne suzbija mikorizne gljive koje su veoma značajne za rast korena;
  • ne postoji opasnost od unakrsne rezistencije.
  • Previcur Energy efikasno suzbija zaraze prouzrokovane sojevima gljiva koji su postali otporni na ostale fungicide.

Radna karenca

(vreme u kome nije dozvoljen rad u polju i zaštićenom prostoru nakon primene preparata): 48 sati.