Fungicidi

Propulse

Fungicidi

Propulse

Sistemični fungicid za suzbijanje prouzrokovača bolesti šećerne repe, uljane repice, soje, suncokreta, krompira i crnog luka.

Aktivna materija

fluopiram 125 g/l
protiokonazol 125 g/l

Oblik i oznaka formulacije

suspoemulzija - SE

Pakovanje

1 l, 12 x 1 l
5 l, 4 x 5 l
Bayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda

Usev/zasad u kom se primenjuje

šećerna repa, uljana repica, soja, suncokret, krompir, crni luk

Karenca

(vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): crni luk - 7 dana, šećerna repa - 14 dana, krompir - 21 dan, suncokret - 28 dana, soja i uljana repica - 56 dana.

Način delovanja

Propulse 250 SE sadrži dve aktivne materije različitih mehanizama delovanja. Fluopiram je aktivna materija iz hemijske grupe piridiletilamida koja deluje kao inhibitor enzima sukcinat dehidrogenaze (SDHI) ometajući normalan transport elektrona u mitohondrijama u procesu disanja. Osim toga, fluopiram negativno utiče na porast micelije kao i na klijanje spora, sprečavajući na taj način širenje patogena.
Protiokonazol, aktivna materija iz grupe triazola, odlikuje se produženim protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem, a mehanizam delovanja se zasniva na inhibiciji biosinteze ergosterola u ćelijskim membranama patogena.

Priprema rastvora za tretiranje

Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.

Primena

Propulse 250 SE se primenjuje folijarno u usevima:
1) šećerne repe, za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola) od zatvaranja redova do dostizanja veličine korena za vađenje (31 - 49 BBCH skale) u količini primene od 1,0-1,2 l/ha (10-12 ml na 100 m²) uz utrošak vode od 200 – 400 l/ha (2 – 4 l na 100 m²). Sa tretiranjem otpočeti po pojavi prvih simptoma bolesti i pre nego što se ostvare uslovi za širenje oboljenja.

2) uljane repice, za suzbijanje prouzrokovača bele truleži >i>(Sclerotinia sclerotiorum), sive truleži (Botrytis cinerea) i crne pegavosti (Alternaria sp.), od fenofaze razvoja lista do formiranja ploda (14 - 73 BBCH skale) u količini primene 1 l/ha (10 ml na 100 m²) uz utrošak vode od 200 – 400 l/ha (2 – 4 l na 100 m²).

3) suncokreta, za suzbijanje prouzrokovača bele truleži (Sclerotinia sclerotiorum), sive truleži (Botrytis cinerea), crne pegavosti (Alternaria spp.) i pegavosti suncokreta (Phomopsis helianthi), od faze 7 listova do kraja cvetanja (BBCH 16 – 69) u količini primene 1 l/ha (10 ml na 100 m2) i uz utrošak vode od 200 – 400 l/ha (2 – 4 l na 100 m²).

4) soje, za suzbijanje prouzrokovača bele truleži (Sclerotinia sclerotiorum), i pegavosti (Phomopsis spp.), od početka cvetanja do formiranja ploda (BBCH 59 – 75) u količini primene 1 l/ha (10 ml na 100 m²) uz utrošak vode od 200 – 400 l/ha (2 – 4 l na 100 m²).

5) krompira, za suzbijanje crne pegavosti (Alternaria sp.) u količini primene 0.5 l/ha (5 ml na 100 m²), od početka formiranja krtole do sazrevanja ploda i semena (BBCH 40-89), uz utrošak vode 100 - 400 l/ha (1-4 l/100 m²).

6) crnog luka, za suzbijanje mrke pegavosti lista (Stemphylium vesicarium) i truleži (Botrytis squamosa) u količini primene 0.8 l/ha (8 ml/ 100 m²) tokom razvoja vegetacionog dela biljke (BBCH 41- 47), uz utrošak vode 200 - 800 l/ha (2-8 l/100 m²);

Maksimalan broj tretiranja u toku godine je dva puta na istoj površini za suncokret, soju, uljanu repicu i šećernu repu i crni luk (sa intervalom od 7 dana) odnosno 3 puta (sa intervalom od deset dana) za krompir.

Napomene

  • tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno;
  • prilikom tretiranja strogo poštovati vodozaštitne zone i sprečiti kontaminaciju površinskih voda i drenažnih sistema, tretirajući najmanje 20 m udaljeno od njih;
  • fungicid Propulse 250 SE je kompatibilan sa većinom sredstava za tretiranje useva šećerne repe, ali svakako savetujemo da se pre kombinovanja izvrši proba mešanja;
  • radi uspešnog suzbijanja pegavosti lista šećerne repe i očuvanja raspoloživih sistemičnih fungicida, preporučuje se kombinovanje sa kontaktnim preparatima na bazi hlorotalonila.

Radna karenca

(vreme u kome nije dozvoljen rad u polju i zaštićenom prostoru nakon primene preparata) 12 sati, odnosno 10 dana, kada se vrši ručno uklanjanje proraslica u usevu šećerne repe.