Fungicidi

Prosper

Fungicidi

Prosper

Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem namenjen preventivnoj primeni u vinovoj lozi u cilju suzbijanja prouzrokovača pepelnice.

Aktivna materija

spiroksamin 300 g/l

Oblik i oznaka formulacije

suspenzija mikrokapsula - CS

Pakovanje

1 l, 12 x 1 l
Bayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda

Usev/zasad u kom se primenjuje

vinova loza

Karenca

(vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): 35 dana u vinovoj lozi.

Način delovanja

Spiroksamin je sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem. Ova aktivna materija namenjena je primeni u velikom broju kultura, uključujući vinovu lozu gde je posebno efikasna u suzbijanju pepelnice. Biljka ga brzo usvaja, a odlikuje se dobrom pokretljivošću kroz ksilem i floem i visokim stepenom otpornosti na spiranje.
Po mehanizmu delovanja spiroksamin je inhibitor biosinteze ergosterola.

Priprema rastvora za tretiranje

Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.

Primena

Prosper CS 300 se koristi za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Uncinula necator) u zasadu vinove loze preventivno tokom vegetacije, od fenofaze BBCH 53 (jasno vidljiva cvast) do fenofaze BBCH 75 (bobice veličine graška, grozdovi obešeni). Količina primene je 1 l/ha (10 ml na 100 m²), uz utrošak vode od 400-800 l/ha (4-8 l na 100 m²).

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je dva puta tokom godine, sa intervalom od najmanje 10 dana između primena.

Napomene

  • Ukoliko se Prosper CS 300 primenjuje dva puta u toku vegetacije, ne smeju se koristiti druga sredstva na bazi aktivnih supstanci iz grupe piroketalamina.
  • Zabranjena je primena sredstva za zaštitu bilja u vodozaštitnim zonama za izvorišta voda i vodosnabdevanje stanovništva.

Radna karenca

(vreme u kome nije dozvoljen rad u polju i zaštićenom prostoru nakon primene preparata): 24 časa.