Fungicidi

Serenade ASO

Fungicidi

Serenade ASO

Preventivni, mikrobiološki fungicid koji sadrži Bacillus amyloliquefaciens soj QST 713.

Aktivna materija

Bacillus amyloliquefaciens soj QST 713 min. 1x109 CFU/g

Oblik i oznaka formulacije

koncentrovana suspenzija - SC

Pakovanje

1 l, 12 x 1 l
Bayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda

Usev/zasad u kom se primenjuje

vinova loza, jabuka, kruška, šljiva, breskva, nektarina, kajsija, jagoda, borovnica, malina, ribizla, paradajz, plavi patilidžan, paprika, krastavac, dinja, lubenica, tikvica, grašak, pasulj, uljana repica, šećerna repa, krompir, šargarepa, salata, gajene pečurke, aromatično, lekovito i začinsko bilje, ruže i ukrasno bilje, orah

Karenca

Bez karence: ruže i ukrasno bilje. 1 dan: salata, paradajz, paprika, ljuta papričica i plavi patlidžan, jagoda, malina i ostalo jagodasto voće, dinja, krastavac, lubenica, tikvica, pasulj, grašak i pasulj. 3 dana: vinova loza, jabučasto i koštičavo voće, uljana repica, šećerna repa, orah, aromatično, lekovito i začinsko bilje. OVP (obezbeđena vremenom primene): krompir, mrkva, peršun, salata (primena preko zemljišta), paradajz, paprika, plavi patlidžan (primena preko zemljišta), dinja, krastavac, lubenica, tikvica (primena preko zemljišta).

Način delovanja

Izolati Bacillus sp. mogu da ispolje jedan ili više mehanizama delovanja (kompeticija, mikroparazitizam, antibioza, narušavanje membrana pomoću fungicidnih lipopeptida, litičkih enzima, uključujući i indukovanu otpornost biljakadomaćina).

Priprema rastvora za tretiranje

Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.

Primena

1) Jabuka, kruška:
u količini od 8 l/ha za suzbijanje prouzrokovača bakteriozne plamenjače jabučastih voćaka (Erwinia amylovora) od fenofaze razvoja BBCH 57-79;
u količini od 8 l/ha za suzbijanje prouzrokovača smeđe pegavosti kruške (Stemphylium sp.) u fenofazama razvoja BBCH 57-79;
Maksimalan broj tretiranja: 6 (interval između primene je tri dana).
Utrošak vode: 500-1500 l/ha

2) Vinova loza:
u količini od 4 l/ha za suzbijanje prouzrokovača sive truleži grožđa (Botrytis cinerea) od početka cvetanja do pune zrelosti plodova (BBCH 60-89);
Maksimalan broj tretiranja: 4 (interval između primene je pet dana)
Utrošak vode: 200-1500 l/ha

3) Šljiva, breskva, nektarina:
u količini od 8 l/ha za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži koštičavog voća (Monilinia sp.) i prouzrokovača bakteriozne pegavosti šljive (Xanthomonas sp.) u fenofazama razvoja BBCH 57-79;
Maksimalan broj tretiranja: 6 (interval između primene je pet dana).
Utrošak vode: 500-1500 l/ha

4) Kajsija (mali usev i manje značajna namena):
u količini od 8 l/ha za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži koštičavog voća (Monilinia sp.) i prouzrokovača bakteriozne pegavosti (Xanthomonas sp.) u fenofazama razvoja BBCH 57-79;
Maksimalan broj tretiranja: 6 (interval između primene je pet dana).
Utrošak vode: 500-1500 l/ha

5) Uljana repica:
u količini od 2 l/ha za suzbijanje prouzrokovača bele truleži (Sclerotinia sp.) u fenofazama razvoja BBCH 60-69;
Maksimalan broj tretiranja: 2 (interval između primene je pet dana).
Utrošak vode: 100-400 l/ha

6) Krompir:
u količini od 5 l/ha za suzbijanje prouzrokovača bele noge ili suve truleži (Rhizoctonia solani), primenom preko zemljišta, BBCH 00;
Maksimalan broj tretiranja: 1.
Utrošak vode: 200-500 l/ha

7) Šećerna repa:
u količini od 4 l/ha za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista (Cercospora beticola) u fenofazama od BBCH 31 do BBCH 90;
Maksimalan broj tretiranja: 4 (interval između primene je pet dana).
Utrošak vode: 100-400 l/ha

8) Šargarepa:
u količini od 10 l/ha za suzbijanje prouzrokovača poleganje rasada, palež klijanaca i trulež semena (Pythium sp.), primenom preko zemljišta; Maksimalan broj tretiranja: 1.
Utrošak vode: 200-500 l/ha

9) Salata (na otvorenom i u zaštićenom prostoru): a) u količini od 8 l/ha za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) i bele truleži (Sclerotinia sp.) na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru u fenofazama razvoja BBCH 13-49;
Maksimalan broj tretiranja: 6 (interval između primene je pet dana).
Utrošak vode: 200-1000 l/ha

b) u količini od 5 l/ha za suzbijanje prouzrokovača bele noge ili suve truleži (Rhizoctonia solani)*, primenom preko zemljišta, BBCH 00;
Maksimalan broj tretiranja: 1.
Utrošak vode: 200-500 l/ha
* mali usev i manje značajna namena

10) Paradajz (na otvorenom i u zaštićenom prostoru):
a) u količini od 8 l/ha za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) i bakteriozne pegavosti (Pseudomonas syringae, Xanthomonas sp.) na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru u fenofazama razvoja BBCH 13-49;
Maksimalan broj tretiranja: 6 (interval između primene je pet dana).
Utrošak vode: 200-1000 l/ha

b) u količini od 10 l/ha za suzbijanje prouzrokovača fuzarioznog uvenuća (Fusarium oxysporum)* primenom preko zemljišta na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru i do fenofaze razvoja BBCH 13;
Maksimalan broj tretiranja: 1.
Utrošak vode: 200-500 l/ha
*mali usev i manje značajna namena

11) Paprika (na otvorenom i u zaštićenom prostoru):
u količini od 8 l/ha za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) u fenofazama razvoja BBCH 13-89;
Maksimalan broj tretiranja: 6 (interval između primene je pet dana).
Utrošak vode: 200-1000 l/ha

12) Jagoda (na otvorenom i u zatvorenom prostoru): u količini od 8 l/ha za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) i bele truleži (Sclerotinia sp.) na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru u fenofazama razvoja BBCH 55-89;
Maksimalan broj tretiranja: 6 (interval između primene je pet dana).
Utrošak vode: 200-500 l/ha

13) Pasulj i grašak:
u količini od 8 l/ha za suzbijanje prouzrokovača bele truleži (Sclerotinia sp.) u fenofazama razvoja BBCH 15-89;
Maksimalan broj tretiranja: 6 (interval između primene je pet dana).
Utrošak vode: 200-1000 l/ha

14) Krastavac (u zaštićenom prostoru):
u količini od 8 l/ha za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) i bele truleži (iSclerotinia sp.) na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru u fenofazama razvoja BBCH 13-89;
Maksimalan broj tretiranja: 6 (interval između primene je pet dana).
Utošak vode: 200-1500 l/ha

15) Krastavac, dinja, lubenica, tikvica (na otvorenom i u zaštićenom prostoru):
u količini od 10 l/ha za suzbijanje prouzrokovača fuzarioznog uvenuća (Fusarium oxysporum) na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru primenom preko zemljišta i do fenofaze razvoja BBCH 13;
Maksimalan broj tretiranja: 1.
Utrošak vode: 200-500 l/ha

16) Dinja, lubenica (na otvorenom i u zaštićenom prostoru):
u količini od 8 l/ha za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) i bele truleži (Sclerotinia sp.) na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru u fenofazama razvoja BBCH 13-89;
Maksimalan broj tretiranja: 6 (interval između primene je pet dana).
Utošak vode: 200-1500 l/ha

17) Tikvica (na otvorenom):
u količini od 8 l/ha za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) i bele truleži (Sclerotinia sp.) na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru u fenofazama razvoja BBCH 13-89;
Maksimalan broj tretiranja: 6 (interval između primene je pet dana).
Utrošak vode: 200-1500 l/ha

18) Gajene pečurke:
u količini od 40 ml/100 kg komposta za suzbijanje mikopatogenih gljiva;
Maksimalan broj tretiranja: 1.
Utrošak vode: 275 ml

19) Borovnica:
u količini od 8 l/ha za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) u fenofazama razvoja BBCH 53-95;
Maksimalan broj tretiranja: 6 (interval između primene je pet dana).
Utrošak vode: 200-1000 l/ha

20) Ruže i ukrasno bilje (na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru):
u količini od 5 l/ha za suzbijanje prouzrokovača pepelnica u fenofazama razvoja BBCH 11-85;
Maksimalan broj tretiranja: 6 (interval između primene je pet dana).
Utrošak vode: 500-2000 l/ha

21) Plavi patlidžan (na otvorenom i u zaštićenom prostoru - mali usev i manje značajna namena ):
u količini od 8 l/ha za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) i bakteriozne pegavosti (Pseudomonas syringae, Xanthomonas sp.) u fenofazama razvoja BBCH 13-89;
Maksimalan broj tretiranja: 6 (interval između primene je pet dana).
Utrošak vode: 200-1500 l/ha

22) Malina, ribizla (mali usev i manje značajna namena):
u količini od 8 l/ha za suzbijanje prouzrokovača pepelnice i sive truleži (Botrytis cinerea) u fenofazama razvoja BBCH 53-95;
Maksimalan broj tretiranja: 6 (interval između primene je pet dana).
Utrošak vode: 200-1000 l/ha

23) Orah (mali usev i manje značajna namena):
u količini od 8 l/ha za suzbijanje prouzrokovača bakterioza (Xanthomonas sp.) u fenofazama razvoja BBCH 07-75;
Maksimalan broj tretiranja: 6 (interval između primene je tri dana).
Utrošak vode: 200-1500 l/ha

24) Aromatično, začinsko i lekovito bilje (mali usev i manje značajna namena):
u količini od 8 l/ha za suzbijanje prouzrokovača bakterioza (Xanthomonas sp., Pseudomonas sp.) na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru u fenofazama razvoja BBCH 13-89;
Maksimalan broj tretiranja: 6 (interval između primene je pet dana).
Utrošak vode: 200-1000 l/ha