Fungicidi

Zato

Fungicidi

Zato

Lokal – sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem namenjen za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda, pepelnice i skladišnih bolesti jabuke.

Aktivna materija

trifloksistrobin 500 g/kg

Oblik i oznaka formulacije

vododisperzibilne granule - WG

Pakovanje

2 g, 50 x 2 g
50 g, 50 x 50 g
Bayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda

Usev/zasad u kom se primenjuje

jabuka

Karenca

(vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): jabuka 14 dana.

Način delovanja

Trifloksistrobin, aktivna materija preparata Zato 50-WG, inhibira disanje odnosno transport elektrona u mitohondrijama ćelija prouzrokovača bolesti. Sprečava klijanje spora patogena. Deluje preventivno i kurativno.

Priprema rastvora za tretiranje

Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.

Primena

Koristi se u zasadu jabuke za suzbijanje prouzrokovača:
- čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis);
- pepelnice (Podosphaera leucotricha), od faze mišijih ušiju pa do faze kada su plodovi veličine 40 mm (faze 10-74 BBCH skale);
- truleži na uskladištenim plodovima (Penicillium spp., Gleosporium spp., Monilia spp.), 1-2 puta pre berbe, najkasnije 14 dana pred berbu.

Količina primene je 150 g/ha (1,5 g u 10 l vode), a utrošak vode je od 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m2).
Maksimalan broj tretiranja u toku godine je tri do četiri puta na istoj površini.

Mešanje sa drugim pesticidima

  • može se mešati sa fungicidima i insekticidima neutralne reakcije;
  • pre primene u mešavini sa drugim preparatima napraviti probu mešanja.

Napomene

  • pri suzbijanju čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuka, obavezno dodati neki kontaktni fungicid.
  • deo aktivne materije prodire u voštani sloj biljnog tkiva, te je sprečeno spiranje kišom. Takođe dolazi do translaminarnog raspoređivanja u tretiranim biljnim delovima;
  • u cilju antirezistentne strategije preporučuje se mešanje sa kontaktnim fungicidima;
  • ne preporučuje se primena blok tretmana, već smenjivanje sa fungicidima drugačijeg mehanizma delovanja;
  • nema pojave mrlja na plodovima od rastvora za tretiranje, te je pogodan za tretiranje protiv skladišnih bolesti.
  • uvek težiti preventivnoj zaštiti u skladu sa prognozom pojave bolesti.

Radna karenca

(vreme u kome nije dozvoljen rad u polju i zaštićenom prostoru): 48 sati.