Herbicidi

Betanal Tandem

Herbicidi

Betanal Tandem

Selektivni, translokacioni herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u usevu šećerne repe.

Aktivna materija

fenmedifam 200 g/l
etofumesat 190 g/l

Oblik i oznaka formulacije

koncentrovana suspenzija - SC

Pakovanje

5 l, 4 x 5 l
Bayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda

Usev/zasad u kom se primenjuje

šećerna repa

Karenca

(vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): 90 dana za šećernu repu.

Način delovanja

Preparat Betanal Tandem je kombinacija dve aktivne materije – fenmedifam i etofumesat. Fenmedifam, koga korov usvaja listom, deluje tako što blokira transport elektrona u procesu fozosinteze. Etofumesat širokolisni korovi usvajaju putem korenovog sistema, a uskolisni preko koleoptila. Ova aktivna materija deluje tako što u korovskim biljkama inhibira deobu ćelija, metabolizam lipida i razvoj meristema.

Priprema rastvora za tretiranje

Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.

Primena

Betanal Tandem primenjuje se u usevu šećerne repe za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova, trokratno u količini primene:
1) 2,6 l/ha (260 ml/100 m²) - trokratna primena uz razmak između tretmana 5 - 10 dana: 1 l/ha + 0,6 l/ha +1 l/ha ili 0,8 + 1 + 0,8 l/ha.
ili
2) U količini primene 4 l/ha (400 ml/100 m²) - trokratna primena: 1 l/ha + 1,5 l/ha +1,5 l/ha pri čemu je razmak između prvog i drugog tretmana 5 – 9 dana, a između drugog i trećeg tretmana je 10 – 14 dana.
Ukupna količina primene ne bi smelo da pređe 4 l/ha. Sa tretiranjem započeti kada je usev u fazi od kotiledona do najkasnije razvijenih 8 listova ( faze 10-18 BBCH skale) a korovi u fazi od kotiledona do prva 2 lista. Svaki sledeći tretman obaviti po pojavi novih ponika korovskih biljaka. Utrošak vode je 200 – 400 l/ha.

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom u vidu trokratne primene.

Mešanje sa drugim pesticidima

Betanal Tandem se može mešati sa preparatima na bazi triflusulfuron-metila, klopiralida, fenoksaprop-p-etila (Furore Super) radi delovanja na specifične korovske vrste. Pre primene u mešavini sa drugim preparatima treba napraviti probu mešanja.

Napomene

  • količinu primene treba prilagoditi prisutnim korovskim vrstama, a pri tretiranju nižim dozama, u svaki tretman uključiti partnerski preparat na bazi metamitrona u količini 1-1,25 kg/ha;
  • kako bi se postigao još bolji efekat delovanja herbicida na korove, preporučujmo dodavnje okvašivača Mero sa svakim tretmanom;
  • preporučuje se primena kada su temperature ispod 25 °C;
  • kada je šećerna repa u stresu (napad štetočina, duži period hladnog i kišovitog vremena, mraz, velika temperaturna kolebanja, neodgovarajuća dubina setve itd.) sačekati sa tretiranjem 1 - 3 dana;
  • za vreme tretiranja, lišće bi trebalo da bude suvo.

Spektar delovanja

Širokolisni korovi:
veliki dvornik (Polygonum lapathifolium),
gorušica poljska (Sinapis arvensis),
pepeljuga obična (Chenopodium album),
pomoćnica obična (Solanum nigrum),
tatula obična (Datura stramonium),
štir hibridni (Amaranthus hybridum),
štir obični (Amaranthus retroflexus);
Uskolisni korovi:
muhar sivi (Setaria glauca).