Herbicidi

Challenge 600

Herbicidi

Challenge 600

Selektivni, translokacioni herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih i pojedinih semenskih travnih korova u usevima ratarskih i povrtarskih kultura.

Aktivna materija

aklonifen 600 g/l

Oblik i oznaka formulacije

koncentrovana suspenzija - SC

Pakovanje

1 l, 12 x 1 l
Bayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda

Usev/zasad u kom se primenjuje

suncokret, crni i beli luk, krompir, ozimi i jari grašak i bob, šargarepa, celer, komorač, lucerka za semensku proizvodnju, duvan, začinsko i aromatično bilje

Karenca

(vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): obezbeđena vremenom primene u bobu, grašku suncokretu, belom luku, krompiru i krasuljici; 70 dana u usevima šargarepe i paškanata; 90 dana u usevima celera, komorača, luk, peršuna, mirođije, anđelike i nevena.

Način delovanja

Aklonifen, aktivnu materiju preparata Challenge 600 korovske biljke usvajaju hipokotilom,kotiledonima, koleoptilom (ali ne i korenom). Deluje kao inhibitor dva enzima koja učestvuju u procesu sinteze hlorofila i sinteze karotenoida. Kao rezultat delovanja, kod osetljivih korova javljaju se simptomi hloroze - izbeljivanja.. Aklonifen najjače delovanje ispoljava kod tek izniklih korova i kod onih koji se nalaze u ranim fazama razvoja, ne sprečavajući pri tom klijanje korova, već kontroliše rast i razvoj izdanaka. Iz tog razloga, primena ovog herbicida preporučena je pre nicanja useva.

Priprema rastvora za tretiranje

Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.

Primena

Challenge 600 koristi se za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u usevima:
1) Suncokreta, u količini primene 4 l/ha (40 ml na 100 m²),
posle setve, a pre nicanja useva (pre-em primena).
2) Krompira, u količini primene 2,5-4 l/ha (25-40 ml na 100 m²), posle setve, a pre nicanja useva (pre-em primena).
3) Ozimog graška i boba u količini primene 3 l/ha (30 ml na 100 m²), odnosno usevima jarog graška i boba u količini primene 4 l/ha (40 ml na 100 m²), posle setve, a pre nicanja useva (pre-em primena).
4) Šargarepe (merkantilne) u količini primene 2.5 l/ha (25 ml na 100 m²) kod jednokratne primene posle setve, a pre nicanja useva (pre-em primena), odnosno 1.5 l/ha + 1 l/ha (15 ml + 10 ml na 100 m²) kod dvokratne primene kada se prva doza primenjuje odmah posle setve, a pre nicanja, a druga doza kada je usev u fazi trećeg lista (BBCH 13); u usevu semenske šargarepe, u količini primene 4 l/ha (40 ml na 100 m²), posle setve, a pre nicanja useva (pre-em primena).
5) Celera, kao i semenskog celera, u količini primene 4 l/ha (40 ml na 100 m²), posle presađivanja (faza 4-8 listova tj. BBCH 14-18).
6) Komorača, kao i semenskog komorača, u količini primene 2.5 l/ha (25 ml na 100 m²), posle setve, a pre nicanja useva (pre-em primena).
7) Belog luka u količini primene 4 l/ha (40 ml na 100 m²), posle setve, a pre nicanja useva (pre-em primena).
8) Duvana u količini primene 2.5 l/ha (25 ml na 100 m²), posle setve, a pre nicanja useva (pre-em primena).
9) Lucerke za semensku proizvodnju u količini primene 2 l/ha (20 ml na 100 m²) kod primene nakon otkosa ili u količini primene 0.3 l/ha (3 ml na 100 m²) kada je usev u fazi 3-5 listova (BBCH 13- 15).

Utrošak vode je 100– 300 l/ha (1-3 l na 100 m²) u usevima suncokreta, krompira, ozimog i jarog graška i boba odnosno 150 – 400 l/ha (1,5-4 l na 100 m²) u usevima šargarepe, celera, komorača, belog luka, duvana i lucerke.

Challenge 600 je registrovan za primenu u malim usevima i za manje značajne namene u sledećim kulturama:
1) Mirođija, krasuljica, peršun, paškanat i neven kao i semenski vlašac i korijander u količini primene 2.5 l/ha (25 ml na 100 m²), posle setve, a pre nicanja useva (pre-em primena).
2) Semenski peršun u količini primene 4 l/ha (40 ml na 100 m²), posle setve, a pre nicanja useva (pre-em primena).
3) Anđelika u količini primene 1 l/ha (10 ml na 100 m²), posle nicanja (post-em primena).
4) Crni luk u dvokratnoj primeni 1.5 l/ha + 1 l/ha (15 ml + 10 ml na 100 m²), kada se prva doza primenjuje odmah posle setve, a pre nicanja, a druga doza kada je usev u fazi petog lista (BBCH 15).
5) Semenska grahorica u količini primene 3 l/ha (30 ml na 100 m²), posle setve, a pre nicanja useva (pre-em primena).
6) Semenski praziluk u količini primene 4 l/ha (40 ml na 100 m²), posle setve, a pre nicanja useva (pre-em primena).

Utrošak vode je 100 - 300 l/ha (1 - 3 l na 100 m²) u usevima semenskog peršuna, semenske grahorice i semenskog praziluka, dok je utrošak vode 150 - 400 l/ha (1,5 - 4 l na 100 m²) u usevima mirođije, krasuljice, peršuna, paškanata, nevena, semenskog vlašca, korijandera, anđelike i crnog luka.

Mešanje sa drugim pesticidima

Može se mešati sa velikim brojem sredstava za zaštitu bilja, ali se pre mešanja preporučuje prethodna provera kompatibilnosti.

Napomene

  • Efikasnost i fitotoksičnost sredstva za zaštitu bilja Challenge 600 kod primene za male useve i manje značajne namene nisu proverene, zato odgovornost u vezi sa primenom sredstava za zaštitu bilja preuzima korisnik.
  • Challenge 600 je potrebno primeniti uniformno, na dobro pripremljenom zemljištu, tako da dođe do obrazovanja herbicidnog filma. Inkorporacija bi značajno umanjila herbicidnu aktivnost.
  • primenjen kao rani POST-EM tretman, Challenge 600 uspešno suzbija neke širokolisne korove u uzrastu ponika.
  • prilikom tretiranja treba sprečiti zanošenje kapi na susedne površine zasejane žitaricama.
  • u slučaju preoravanja ili prevremnog skidanja useva, tri nedelje nakon primene, mogu se sejati kukuruz, soja, pasulj i sirak uz prethodnu obradu zemljišta.
  • na osnovu višegodišnjeg iskustva u primeni herbicida Challenge 600, naročito u usevima šargarepe i luka preporučujemo primene u podeljenoj dozi - u nekoliko aplikacija i u kombinaciji sa partnerskim preparatima:
  • u prvom tretmanu i kod šargarepe i kod luka, najbolje je da to bude preparat na bazi pendimetalina;
  • a u primenama posle nicanja kod luka preporučuje se kombinovanje sa umanjenim količinama preparata na bazi fluroksipira Ili klopiralida, a kod šargarepe sa umanjenim dozama herbicida Sencor plus.

Radna karenca

Radna karenca (vreme nakon tretmana tokom koga nije dozvoljen rad u polju ili zatvorenom prostoru): 6-12 sati.

Spektar delovanja

U količini 2,5 l/ha:
gorušica poljska (Sinapis arvensis),
lubeničarka njivska (Hibiscus trionum),
pepeljuga obična (Chenopodium album),
pepeljuga baštenska (Chenopodium polyspermum),
kamilica prava (Matricaria chamomila),
spomenak sitnocvetni (Myosotis arvensis),
gorčika obična (Sonchus oleraceus),
mišjakinja obična (Stellaria media),
kopriva mala (Urtica urens),
ljubičica poljska (Viola arvensis),
čestoslavica poljska (Veronica persica),
čestoslavica bršljenasta (Veronica herderifolia),
livadarka jednogodišnja (Poa annua),
rotkva divlja (Raphanus raphanistrum),
tušt obični (Portulaca oleracea),
čistac veliki (Stachys annua),
štir obični (Amaranthus retroflexus),
štir bljutavi (Amaranthus blitioides),
vidovčica crvena (Anagallis arvensis),
tarčužak (Capsella bursa pastoris),
lipica teofrastova (Abutilion teophrasti),
mišiji repak (Alopecurus myosuroides),
svračica crvena (Digitaria sanguinalis),
dimnjača obična (Fumaria officinalis),
broćika lepuša (Gallium aparine),
dvornici (Polygonum persicaria, P. lapathifolium),
žablja trava (Senecio vulgaris).

U količini 4 l/ha pored gore navedenih vrsta:
pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum),
divlji ovas (Avena fatua),
mrtva kopriva njivska (Lamium amplexicaule),
mrtva kopriva crvena (Lamium purpureum),
bulka obična (Papaver rhoeas),
čestoslavica persijska (Veronica persica),
vijušac njivski (Bylderdykia convolvulus),
proso korovsko (Panicum cruss-galli),
dvornik ptičiji (Polygonum aviculare),
tušt obični (Portulaca oleracea),
čistac veliki (Stachys annua),
muhari (Setaria spp.),
samonikle biljke uljane repice i šećerne repe.