Herbicidi

Furore Super

Herbicidi

Furore Super

Sistemični selektivni herbicid namenjen suzbijanju višegodišnjih i jednogodišnjih uskolisnih korova.

Aktivna materija

fenoksaprop-p-etil 75 g/l

Oblik i oznaka formulacije

emulzija ulja u vodi - EW

Pakovanje

1 l, 12 x 1 l
Bayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda

Usev/zasad u kom se primenjuje

šećerna repa, soja, suncokret

Karenca

(vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): obezbeđena vremenom primene preparata u šećernoj repi, soji i suncokretu.

Način delovanja

Furore Super je sistemični (translokacioni) herbicid. Biljka ga brzo usvaja preko listova i transportuje do ostalih delova. Kreće se naviše i naniže u biljci. Sprečava sintezu masnih kiselina kod trava. Karakteristični simptomi su crvenilo koje prelazi u nekrozu i sušenje korova.

Priprema rastvora za tretiranje

Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.

Primena

Koristi se za suzbijanje:
- jednogodišnjih uskolisnih (travnih) korova kao što su: divlji sirak iz semena (Sorghum halepense), svračica crvena (Digitaria sanguinalis), korovsko proso (Echinochloa crusgalli), muhar zeleni (Setaria viridis);
- višegodišnjih uskolisnih (travnih) korova kao što je divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense);
Primenjuje se u usevima:
1) Šećerne repe i suncokreta, kada su korovi u fazi 2 lista, pa do razvijenog prvog kolenca, u količini:
- 1-1,2 l/ha i utrošak vode 200-400 l/ha (10-12 ml u 2-4 l vode na 100 m2), za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova;
- 1,8-2 l/ha i utrošak vode 200-400 l/ha (18-20 ml u 2-4 l vode na 100 m2), za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova;

2) Soje, tretiranjem samo pre cvetanja useva, a kada su korovi u fazi dva lista, pa do razvijenog prvog kolenca u količini:
- 1-1,2 l/ha i utrošak vode 200-400 l/ha (10-12 ml u 2-4 l vode na 100 m2), za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova;
- 1,8-2 l/ha i utrošak vode 200-400 l/ha (18-20 ml u 2-4 l vode na 100 m²), za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova.
Tretiranje iz vazduhoplova je dozvoljeno, pod uslovom da su površine koje se tretiraju udaljene najmanje 500 m od naselja i poljoprivrednih objekata (farmi), 300 m od voda, uz utrošak vode 50-100 l/ha, pri čemu brzina vetra ne prelazi 2 m/s.

Maksimalan broj primena u toku godine je dva puta na istoj površini.

Napomene

  • manje količine preparata se primenjuju kada su korovi u fazi 2 lista, a veće kada su korovi u fazi prvog kolenca.

Radna karenca

(vreme u kome nije dozvoljen rad u polju odnosno zaštićenom prostoru nakon primene preparata): 24 sata.