Herbicidi

Hussar Star

Herbicidi

Hussar Star

Selektivni, sistemični herbicid namenjen suzbijanju travnih i širokolisnih korova u usevima ozime pšenice, ozime raži, ozime spelte i ozimog tritikalea.

Aktivna materija

jodosulfuron - metil - natrijum 33 g/kg
tienkarbazon - metil 25 g/kg
Preparat sadrži i protektant: mefenpir - dietil 150 g/kg

Oblik i oznaka formulacije

vododisperzibilne granule - WG

Pakovanje

250 g
Bayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda

Usev/zasad u kom se primenjuje

ozima pšenica, ozima raž, ozima spelta i ozimi tritikale

Karenca

(vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): obezbeđena vremenom primene.

Način delovanja

Herbicid Hussar Star sadrži aktivne supstance iz grupe sulfonilurea koje inhibiraju biosintezu enzima acetolaktatsintetaze (ALS inhibitori) koji je neophodan za sintezu aminokiselina – leucin, izoleucin i valin i samim tim onemogućava normalnu sintezu proteina i drugih biljnih komponenti. Hussar Star na korove deluje preko lista i kao sistemično sredstvo se brzo prenosi kroz biljku. Tretirani korovi postaju smeđi i nekrotični, a do njihovog propadanja dolazi za jednu do tri nedelje nakon tretmana, u zavisnosti od korovske vrste i vremenskih uslova Mefenpir-dietil deluje kao protektant koji podstiče razgradnju herbicida u strnim žitima, te pruža punu selektivnost prema gajenim usevima.

Priprema rastvora za tretiranje

Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.

Primena

Primenjuje se u usevima ozime pšenice (kao i ozime durum pšenice), ozime raži, spelte i tritikalea u količini primene 0,2 - 0,3 kg/ha, posle nicanja useva i korova, kada je usev u fazi početka bokorenja (vidljivo prvo sekundarno stablo) do faze razvoja 2. kolenca (BBCH 21 - 32), uz dodatak okvašivača Mero u količini primene 1 l/ha.

Utrošak vode: 150 - 300 l/ha (1,5 – 3 l / 100 m²).
Broj tretiranja u toku godine: jednom, u toku vegetacije na istoj površini.

Napomene

  • U slučaju preoravanja useva, u isto proleće, nakon 30 dana se smeju sejati jari ječam i ovas. U normalnom plodoredu, u jesen iste godine, nakon dubokog oranja se smeju sejati ozima pšenica, raž, tritikale. Sledeće godine se smeju sejati jare žitarice, šećerna repa, kukuruz, suncokret i soja nakon plitke obrade zemljišta na dubini od 10 cm, dok se nakon dubokog oranja može sejati bilo koja kultura.
  • Efikasnost sredstva za zastitu bilja Hussar Star može biti smanjenja ukoliko nakon tretiranja padne kiša.
  • Zabranjena je primena preparata u vodozaštitnim zonama oko izvorišta voda i vodosnabdevanja stanovništva.

Radna karenca

(vreme u kome nije dozvoljen rad u polju odnosno zaštićenom prostoru nakon primene preparata): 24 sata.

Spektar delovanja

Uskolisni korovi:
divlji ovas (Avena fatua),
stršac (Apera spica venti),
višegodišnji ljulj (Lolium perenne);

Širokolisni korovi:
broćike (Galium sp.),
bršljenasta čestoslavica (Veronica hederifolia),
dvornici (Polygonum sp.),
mišjakinja obična (Stellaria media),
mrtve koprive (Lamium sp.),
njivska palamida (Cirsium arvense),
njivski različak (Centaurea cyanus),
obična bulka (Papaver rhoeas),
obična dimnjača (Fumaria officinalis),
prstenak poljski (Anthemis arvensis),
samonikli suncokret (Helianthus annuus),
tarčužak (Capsella bursa pastorsis).