Herbicidi

Nortron Super

Herbicidi

Nortron Super

Selektivni, sistemični zemljišni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu šećerne repe.

Aktivna materija

etofumesat 500 g/l

Oblik i oznaka formulacije

koncentrovana suspenzija - SC

Pakovanje

1 l, 12 x 1 l
Bayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda

Usev/zasad u kom se primenjuje

šećerna repa

Karenca

(vreme između poslednje primene pesticida i berbe, odnosno žetve): obezbeđena vremenom primene preparata u usevu šećerne repe.

Način delovanja

Etofumesat, aktivna materija preparata Nortron Super, usvaja se od strane uskolisnih korova putem koleoptila, dok je širokolisni korovi usvajaju putem korenovog sistema. Inhibira deobu ćelija, metabolizam lipida u korovskim biljkama i razvoj meristema.

Priprema rastvora za tretiranje

Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.

Primena

Koristi se u usevu šećerne repe u količini od 2-4 l/ha (20- 40 ml na 100 m²), tretiranjem posle setve, a pre nicanja useva i korova. Utrošak vode: 200-400 l/ha. Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: jednom, odnosno u “split” aplikaciji dva ili tri puta. Primena iz vazduhoplova nije dozvoljena.

Mešanje sa drugim pesticidima
// Nortron Super može se mešati sa ostalim preparatima namenjenim suzbijanju korova u usevu šećerne repe (na bazi aktivnih materija klopiralid, metamitron, trisulfuronmetil...). // pre primene u kombinaciji sa drugim preparatima, treba napraviti probu mešanja.
Napomene
// preparat ne koristiti kada je temperatura vazduha iznad 25°C ili ako se očekuju velike temperaturne oscilacije; // preparat se ne sme koristiti na veoma lakom, peskovitom zemljištu ili na preteškim zemljištima, sa velikim sadržajem humusa (preko 5% humusa); // pre setve drugih useva naredne godine, zemljište treba preorati na dubinu od najmanje 20 cm.
Spektar delovanja

Jednogodišnji uskolisni (travni) korovi: livadarka jednogodišnja (Poa annua), mišji repak (Alopecurus myosuroides), ovas njivski (Avena fatua), svračica crvena (Digitaria sanguinalis), sirak divlji iz semena (Sorghum halepense); Jednogodišnji širokolisni korovi: broćika lepuša (Galium aparine), mišjakinja obična (Stellaria media), mrtva kopriva obična (Lamium amplexicaule), pomoćnica obična (Solanum nigrum), prstenak poljski (Anthemis arvensis), tušt obični (Portulaca oleracea).