Herbicidi

Sencor Plus

Herbicidi

Sencor Plus

Selektivni translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu soje i zasadu krompira.

Aktivna materija

metribuzin 600 g/l

Oblik i oznaka formulacije

koncentrovana suspenzija - SC

Pakovanje

1 l, 12 x 1 l
5 l, 4 x 5 l
Bayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda

Usev/zasad u kom se primenjuje

soja, krompir, šargarepa

Karenca

(vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): obezbeđena vremenom primene preparata u usevima soje i krompira, odnosno 42 dana za primenu nakon nicanja krompira kada je usev u fazi 5-8 listova; šargarepa - 60 dana.

Način delovanja

Metribuzin, aktivna materija preparata Sencor Plus usvaja se putem korena i listova korova i deluje tako što inhibira transport elektrona u procesu fotosinteze.

Priprema rastvora za tretiranje

Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.

Primena

Sencor Plus se primenjuje u usevima:
1) soje, tretiranjem zemljišta posle setve, a pre nicanja soje u količinama 0,35 l/ha (3,5 ml na 100 m2) na zemljištima sa 1,5-3 % humusa i 0,55 l/ha (5,5 ml na 100 m2) na zemljištima sa više od 3 % humusa;
2) krompira,
a) tretiranjem zemljišta posle sadnje, a pre nicanja krompira u količinama 0,75 l/ha (7,5 ml na 100 m2) na zemljištima sa 1,5 – 3 % humusa i 1,25 l/ha (12,5 ml na 100 m2) na zemljištima sa više od 3 % humusa.
b) tretiranjem nakon nicanja krompira kada je usev u fazi 5 – 8 listova (BBCH 15 (105) – 18 (108)) u količini primene 0,6 l/ha.
3) šargarepe* primenom u tri tretmana, i to:
Prvi tretman (u količini od 0,1 l/ha) obaviti posle nicanja, kada je usev u fazi 2-6 pravih listova (faze 12-16 BBCH skale) a korovi u fazi 2-4 prava lista. Drugi tretman (u količini od 0,1 l/ha) obaviti 7-10 dana nakon prvog, a treći (takođe u količini od 0,1 l/ha) 7-10 dana nakon drugog.
Maksimalna količina primene u toku godine je 0,3 l/ha.
*mali usev i manje značajna namena

Utrošak vode je od 200-400 l/ha.
Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine je jednom u usevima krompira i soje, odnosno tri puta u usevu šargarepe.

Mešanje sa drugim pesticidima

Kod primene posle setve, a pre nicanja, može se mešati sa drugim herbicidima u cilju proširenja spektra delovanja kao što su oni na bazi aktivnih materija metolahlor, flufenacet, pendimetalin.

Napomene

  • ne sme se primenjivati na vrlo slabo humoznim zemljištima ( <1 % humusa) ili na jako humoznim zemljištima ( > 6 % humusa);
  • kod primene pre nicanja, 10-15 dana nakon primene ne preporučuje se površinska obrada i gaženje krompirišta, zbog narušavanja depozita na zemljištu;
  • ukoliko dođe do preoravanja ili presejavanja tretiranog useva, na tim površinama mogu se ponovo sejati, odnosno saditi krompir i soja;
  • zbog stalnih promena u sortimentu na našem tržištu, za nove sorte je neophodno ispitati selektivnost, posebno kada je reč o primeni posle nicanja;
  • 4 meseca posle primene, na tretiranim površinama mogu se sejati, odnosno saditi: krompir, soja, lucerka, grašak, sočivo, paradajz, trave za stočnu ishranu, pšenica, ječam, kukuruz;
  • 12 meseci posle primene, na tretiranim površinama mogu se sejati: kupusnjače, salata, krastavac, bostan, šećerna repa, luk;
  • 18 meseci posle primene, na tretiranim površinama može se sejati ostalo korenastokrtolasto povrće.
  • Efikasnost i fitotoksičnost sredstva za zaštitu bilja Sencor plus kod primene za male useve i manje značajne namene nisu proverene, zato odgovornost u vezi sa primenom sredstava za zaštitu bilja preuzima korisnik.

Radna karenca

(vreme u kome nije dozvoljen rad u polju i zaštićenom prostoru nakon primene preparata): do sušenja depozita.

Spektar delovanja

U usevima krompira i soje suzbija jednogodišnje širokolisne korove kao što su:
ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia),
gorušica poljska (Sinapis arvensis),
dvornici (Polygonum spp.),
loboda obična (Atriplex patula),
pepeljuge (Chenopodium spp.),
štir obični (Amaranthus retroflexus).

U usevu šargarepe suzbija jednogodišnje širokolisne korove:
lipica teofrastova (Abutilon theophrasti),
štir obični (Amaranthus retroflexus),
ambrozija (Ambrosia artemisifolia),
pepeljuga (Chenopodium spp.),
tarčužak (Capsela bursa pastoris),
gorušica poljska (Sinapis arvensis),
loboda obična (Artiplex patula),
konica (Galinsoga parviflora),
dvornik (Polygonum spp.),
divlja rotkva (Raphanus raphanistrum),
mrtva kopriva (Urtica urens).