Insekticidi

Decis Expert

Insekticidi

Decis Expert

Nesistemični insekticid brzog kontaktnog i digestivnog delovanja širokog spektra, namenjen za suzbijanje štetnih insekata.

Aktivna materija

Nesistemični insekticid brzog kontaktnog i digestivnog delovanja širokog spektra, namenjen za suzbijanje štetnih insekata.

Oblik i oznaka formulacije

koncentrat za emulziju - EC

Pakovanje

50 ml, 48 x 50 ml
500 ml, 20 x 500 ml
Bayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda

Usev/zasad u kom se primenjuje

pšenica, ječam, kukuruz, uljana repica, lucerka, suncokret, višnja, grašak, malina

Karenca

(vreme između poslednje primene pesticida i berbe, odnosno žetve): suncokret - 60 dana, pšenica i ječam - 35 dana, kukuruz - 30 dana, uljana repica - 42 dana, lucerka - 14 dana , višnja, malina i grašak - 7 dana.

Način delovanja

Aktivnu materiju preparata Decis Expert, odlikuje veoma brz tzv. „knock down“ efekat, tj. trenutno delovanje na ciljane štetočine. Deluje kontaktno i digestivno. Ometa prenos nadražaja u centralnom nervnom sistemu ciljanih štetnih insekata.

Priprema rastvora za tretiranje

Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.

Primena

Decis Expert se koristi u usevima:
1) pšenice, za suzbijanje žitne pijavice (Lema malanopus) i cikade (Psammotettix alienus) u količini primene od 0,075 l/ha (0,75 ml/100 m²) i utrošak vode od 200 - 400 l/ha (2 - 4 l/100 m²). Za suzbijanje žitne pijavice tretirati po pojavi prvih oštećenja i mlađih larvenih stadijuma insekata (treći stupanj razvoja), a za suzbijanje cikada - po utvrđivanju njihovog prisustva u usevu pšenice;
2) ječam, za suzbijanje velike žitne vaši (Macrosiphum avenae) i sremzine lisne vaši (Rhopalosiphum padi), u količini primene od 0,075 l/ha (0,75 ml/100 m²) i utrošak vode od 200 - 400 l/ha, tretiranjem na početku formiranja kolonija lisnih vaši.
3) kukuruza, za suzbijanje kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) i kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera) u količini primene 0,075 - 0,125 l/ha (0,75 – 1,25 ml/100 m²) i utrošak vode 200 - 400 l/ha (2-4 l/100 m²), deset dana posle maksimalnog leta leptira odnosno po pojavi prvih gusenica, a pre ubušivanja u stabljiku ili klip kukuruza;
4) uljane repice, za suzbijanje repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) u količini primene 0,075 l/ha (0,75 ml/100 m²) i utrošak vode 200 – 400 l/ha (2-4 l/100 m²), tretiranjem u vreme pojave imaga, kada je glavna cvast vidljiva ali je još uvek zatvorena do otvaranja prvih cvetova (BBCH 55 - 60);
5) lucerke, za suzbijanje lucerkine bube (Phytodecta fornicate) u količini primene od 0,05 do 0,075 l/ha (0,5 - 0,75 ml/100 m²) i utrošak vode 200 – 400 l/ha (2-4 l/100 m²), tretiranjem posle pojave imaga.
6) suncokreta, za suzbijanje biljnih vaši (Aphididae) u količini primene od 0,075 l/ha (0,75 ml/100 m2) i utrošak vode 200 - 400 l/ha (2-4 l/100 m²), tretiranjem u vreme pojave prvih štetočina (BBCH 12-78).
7) višnje, za suzbijanje trešnjine muve (Rhagoletis cerasi) u količini primene 0,175 l/ha (1,75 ml/100 m2) i utrošak vode 1000 l/ha (10 l/100 m2). Tretiranje vršiti u vreme masovnog leta imaga, pre promene boje ploda (fenofaza BBCH 80), prskanjem ili orošavanjem.
8) graška,* za suzbijanje graškovog savijača (Cydia nigricana), u količini primene 63 ml/ha (0,63 ml/100 m²), po pojavi štetnih insekata, kada se dostigne prag ekonomske štete (posle završenog cvetanja); utrošak vode je 400 l/ha (4 l/100m²).
9) maline*, za suzbijanje malinine bube (Byturus tomentosus), u količini primene 0,125 l/ha (1,25 ml/100 m²), po pojavi štetnih insekata, kada se dostigne prag ekonomske štete; utrošak vode je 600 - 1000 l/ha (6 -10 l/100 m²).
*primena za male useve i manje značajne namene

Maksimalan broj tretiranja u toku godine, na istoj površini je jednom u usevima pšenice (kod suzbijanja žitne pijavice), suncokreta, graška i u zasadu višnje, odnosno dva puta u usevima pšenice (ukoliko se koristi za suzbijanje cikada uz preporučeni razmak od 14 dana između tretmana), ječma (uz preporučeni razmak od 14 dana između tretmana) kukuruza, uljane repice, lucerke i maline.

Mešanje sa drugim pesticidima

  • ne sme se mešati sa preparatima alkalne reakcije, Bordovskom čorbom, sumporom, azinfosmetilom;
  • pre primene u mešavini sa drugim preparatima treba napraviti probu mešanja.

Napomene

  • ne sme se primenjivati u vreme ispaše i leta pčela već nakon završetka dnevnog leta pčela odnosno skloniti i pokriti košnice u toku primene i 48 sati nakon primene;
  • ne primenjivati u vreme leta pčela;
  • kada se temperature kreću iznad 28°C, najbolje je tretirati predveče;
  • zbog mogućeg razvoja rezistentnosti (i ukrštene rezistentnosti) alternativno ne primenjivati preparate na bazi ma kog piretroida registrovanog u našoj zemlji.

Radna karenca

(vreme u kome nije dozvoljen rad u polju odnosno zaštićenom prostoru nakon primene preparata): 24 časa.