Insekticidi

Movento

Insekticidi

Movento

Sistemični insekticid sa pretežno digestivnim delovanjem za suzbijanje insekata koji se hrane sisanjem biljnih sokova.

Aktivna materija

spirotetramat 100 g/l

Oblik i oznaka formulacije

koncentrovana suspenzija - SC

Pakovanje

100 ml, 20 x 100 ml
1 l, 12 x 1 l
Bayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda

Usev/zasad u kom se primenjuje

kruška, jabuka, breskva, paradajz

Karenca

(vreme između poslednje primene pesticida i berbe, odnosno žetve): kruška, jabuka, breskva 21 dan; paradajz 3 dana.

Način delovanja

Spirotetramat je aktivna materija iz grupe insekticida koja se zove ketoenoli. Ovu aktivnu materiju odlikuje jedinstveno svojstvo dvosmerne sistemičnosti. Naime, primenjen preko lista, spirotetramat se usvaja i ulazi u sprovodni sistem biljke – ksilem, kojim se prenosi naviše i floem kojim prenos ide i uzlaznim tokovima ka mladom lišću, i silaznim ka korenu. Štetočine koje se hrane sisanjem biljnih sokova unose u svoj organizam aktivnu materiju koja deluje na stvaranje lipida u telu insekata. Na ovaj način, mnogi procesi u razvoju bivaju poremećeni i prekinuti (presvlačenje, poleganje jaja, stvaranje kolonija...) što za posledicu ima uginuće štetnih organizama.

Priprema rastvora za tretiranje

Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.

Primena

Koristi se u zasadima/usevima:
1) Kruške, za suzbijanje kruškine buve (Cacopsylla pyri) u koncentraciji 0,15%, ili izraženo kroz količinu primene 15 ml na 10 l vode. Utrošak vode je 1000 l/ha (10 l na 100 m2). Tretirati na početku piljenja jaja odnosno u vreme pojave prvih larvenih stadijuma štetočine (L1 i L2).

2) Jabuke, za suzbijanje krvave vaši (Eriosoma lanigerum) u koncentraciji od 0,15%, ili izraženo kroz količinu primene 15 ml na 10 l vode. U slučaju krvave vaši, pravi momenat tretiranja je pojava pokretnih formi, odnosno početak migracije sa drveta na zelene delove biljke. U koncentraciji 0,15%,- 0,2 % (15 ml - 20 ml / 10 l vode), može se koristiti za suzbijanje crvene voćne grinje (Panonychus ulmi) u vreme masovnog piljenja letnjih jaja, odnosno pojave larvi, tokom vegetacije, poštujući karencu. Utrošak vode je 1000 l/ha (10 l na 100 m2).

3) Breskve, za suzbijanje dudove štitaste vaši (Diaspis pentagona) u koncentraciji od 0,15% (15 ml na 10 l vode). Utrošak vode je 1000 l/ha (10 l na 100 m2). Pojava prvih pokretnih formi („lutalica“) je trenutak kada treba primeniti Movento.

4) Paradajza u zaštićenom prostoru, za suzbijanje bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum) u količini primene 0,75 l/ha (7,5 ml na 100 m2) u vreme pojave larvi uz utrošak vode 400-600 l/ha (4-6 l /100 m2).

Maksimalan broj tretiranja u toku godine je 2 puta za krušku, jabuku i breskvu, a 4 puta za paradajz. Razmak između dva tretiranja je 14 dana.

Napomene

  • zbog jedinstvenih osobina (dvosmerne sistemičnosti), Movento pruža dugotrajnu zaštitu zasada. Zavisno od vremena primene i pritiska štetočine, ovaj vremenski period zaštite traje od 7-28 dana;
  • Movento je odličan izbor za suzbijanje skrivenih i teško dostupnih štetočina;
  • u voćarstvu se može primetiti delovanje na štetne grinje, kao prateći učinak;
  • Movento je bezbedan za korisne insekte;
  • ne mešati ga sa fungicidima na bazi kaptana.

Radna karenca

(vreme u kome nije dozvoljen rad u polju i zaštićenom prostoru nakon primene preparata): 1 dan.