Nematocidi

Velum Prime

Nematocidi

Velum Prime

Sistemični nematocid namenjen za suzbijanje nematoda korenovih gala u zasadima povrća u proizvodnji u zaštićenom prostoru.

Aktivna materija

fluopiram 400 g/l

Oblik i oznaka formulacije

koncentrovana suspenzija - SC

Pakovanje

250 ml, 40 x 250 ml
Bayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda

Usev/zasad u kom se primenjuje

paradajz, plavi patlidžan, paprika, tikvica, dinja, lubenica, bundeva, krastavac i kornišon zaštićenom prostoru

Karenca

(vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): paradajz, plavi patlidžan, paprika, dinja, lubenica i bundeva - 3 dana krastavac, tikvica i kornišon - 1 dan

Način delovanja

Velum Prime sa svojom aktivnom materijom donosi potpuno nov mehanizam delovanja kada su u pitanju nematode. Mesto delovanja fluopirama u organizmu nematoda su ćelijske mitohondrije. Kada aktivna materija dospe do mesta delovanja, ona dovodi do sprečavanja stvaranja SQR enzima i na taj način remeti ključni deo lanca disanja (kompleks II). Nematode poprimaju oblik igle i prestaju sa kretanjem što dovodi do njihovog uginuća.

Priprema rastvora za tretiranje

Primena preparata Velum Prime može biti trojaka - kap po kap kroz sistem za navodnjavanje, zalivanjem svake pojedinačne biljke i prskanjem zemljišta (otvorene brazde). Sama priprema rastvora, zavisi od načina primene, ali uopšteno govoreći podrazumeva razblaženje određenom količinom vode.

Primena

Velum Prime koristi se u proizvodnji paradajza, plavog patlidžana i paprike kao i u zasadima tikvice, dinje, lubenice, bundeve, krastavca i kornišona u zaštićenom prostoru u cilju suzbijanja nematoda korenovih gala (Meloidogyne spp.).
Količina primene je 0,375-0,625 l/ha (3,75 - 6,25 ml na 100 m²). Prvi tretman treba izvršiti 1-3 dana pre rasađivanja, a drugi 15-30 dana posle rasađivanja.

Utrošak vode je od 2000-6000 l/ha (20-60 l na 100 m²) kroz zatvoreni sistem za navodnjavanje. Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je dva puta tokom godine.

Mešanje sa drugim pesticidima

Nije potrebno, i ne preporučuje se mešanje sa drugim sredstvima za zaštitu bilja.

Napomene

  • Pored osnovnog, nematocidnog delovanja, Velum Prime ispoljava snažno, dodatno fungicidno dejstvo. Njegova rana primena može pružiti zaštitu povrtarskih useva od pepelnice u trajanju od 30-60 dana.
  • Velum Prime se prvenstveno primenjuje kao nematocid za suzbijanje nematoda korenovih gala u povrtarstvu. Bez obzira na svoje fungicidno delovanje, ovaj preparat se ne sme koristiti isključivo kao fungicid. U slučajevima kada nije registrovana pojava štetnih nematoda korenovih gala ili kada ne postoji rizik od njihove pojave, zaštitu od pepelnice vršiti drugim sredstvima za zaštitu bilja.
  • Velum Prime traži vlagu radi aktivacije tako da se mora primeniti sa odgovarajućom količinom vode.

Radna karenca

(vreme u kome nije dozvoljen rad u polju i zaštićenom prostoru nakon primene preparata): 6-12 sati.