Tretman semena

Buteo Start

Tretman semena

Buteo Start

Insekticid nove generacije iz hemijske grupe butenolida namenjen za suzbijanje štetočina koje se javljaju u početnim fazama razvoja uljane repice (buvač i crvenoglavi repin buvač).

Aktivna materija

flupiradifuron 480 g/l

Oblik i oznaka formulacije

koncentrovana suspenzija za tretiranje semena - FS

Pakovanje

5 l. 4 x 5 l
Bayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda

Usev/zasad u kom se primenjuje

uljana repica

Karenca

(vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): obezbeđena vremenom primene preparata.

Način delovanja

Buteo Start 480 FS je sistemični insekticid koji efikasno deluje na štetočine tokom početnih faza porasta, kao i neposredno posle nicanja useva. Aktivna materija pereparata - flupiradifuron, deluje tako što ometa prenos nadražaja u nervnom sistemu štetnih insekata (agonist je acetil-holinu na nikotinskim receptorima).

Primena

Buteo Start 480 FS koristi se za tretiranje semena uljane repice, za suzbijanje repičinog buvača (Phyllotreta sp.) i crvenoglavog repičinog buvača (Psylliodes chrysocephala), u količini primene od 5 g aktivne supstance po 1 kg semena, pri maksimalnoj setvi od 6 kg semena/ha (10.416 ml preparata/1 kg semena).
Preparat se nanosi na seme u fazi dorade semena, uređajima za tretiranje semena, uz dodatak 0,012-0,025 l vode po kilogramu semena.
Broj tretiranja u toku godine je jednom, u toku dorade semena.

Napomene

  • tretirano seme ne sme se koristiti za ishranu ljudi i životinja;
  • posle setve tretirano seme ne sme se ostaviti na površini zemljišta.