Tretman semena

Lamardor

Tretman semena

Lamardor

Sistemični fungicid za tretiranje semena pšenice i ječma sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.

Aktivna materija

tebukonazol 150 g/l
protiokonazol 250 g/l

Oblik i oznaka formulacije

koncentrovana suspenzija za tretiranje semena - FS

Pakovanje

10 l, 1 x 10 l
Bayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda

Usev/zasad u kom se primenjuje

pšenica, ječam

Karenca

(vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): obezbeđena vremenom primene preparata.

Način delovanja

Protiokonazol je aktivna materija iz hemijske klase triazolintiona sa visoko sistemičnim delovanjem. Izuzetno je delotvorna u suzbijanju velikog broja prouzrokovača biljnih bolesti i zaštiti čitavog niza useva. Pored zaštitne funkcije, protiokonazol deluje podsticajno na rast gajene biljke.
Tretirano seme pšenice i ječma usvaja aktivne materije prilikom bubrenja i klijanja. Na taj način je pružena zaštita semenu od bolesti koje se prenose zemljištem kao i semenom (Ustilago spp., Tilletia spp., Fusarium spp.). Deo tebukonazola i protiokonazola se akropetalno prenosi u klicu i mlade listove te pruža zaštitu do faze 2-3 lista. Mehanizam delovanja obe aktivne materije se zasniva na inhibiciji sinteze ergosterola.

Primena

Lamardor FS 400 se koristi za tretiranje semena:

1) Pšenice, u cilju suzbijanja prouzrokovača glavnica (Tilletia tritici, T. laevis) i otkrivene gari (Ustilago nuda sp. tritici), kao i fuzariozne truleži korena i prizemnog dela stabla (Fusarium spp.) u količini primene 15-20 ml / 100 kg semena uz dodatak 300 - 400 ml vode.

2) Ječma, u cilju suzbijanja gari na ječmu (Ustilago nuda, Ustilago hordei), mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) i fuzariozne truleži stabljike (Fusarium spp.) u količini primene 20 ml / 100 kg semena uz dodatak 300 - 400 ml vode.

Vreme primene: nekoliko meseci pre setve (u toku profesionalne dorade semena).
Broj tretiranja u toku godine: jedanput, u toku dorade semena ili neposredno pred setvu.

Napomene

  • tretirano seme se ne sme koristiti za ishranu ljudi, riba i toplokrvnih životinja;
  • tretirano seme se ne sme ostaviti na površini zemljišta;
  • prilikom tretiranja semena i setve tretiranog semena sprečiti kontaminaciju voda.

application_method

U odgovarajućim zatvorenim uređajima, koji obezbeđuju ravnomerno i precizno nanošenje preparata.