Tretman semena

Raxil Star

Tretman semena

Raxil Star

Sistemični fungicid za tretiranje semena sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.

Aktivna materija

fluopiram 20 g/l
protikonazol 100 g/l
tebukonazol 60 g/l

Oblik i oznaka formulacije

koncentrovana suspenzija za tretiranje semena - FS

Pakovanje

10 l, 1 x 10 l
200 l, 1 x 200 l
Bayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda

Usev/zasad u kom se primenjuje

ječam, pšenica

Karenca

(vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): obezbeđena vremenom primene.

Način delovanja

Fluopiram je nova aktivna materija iz hemijske grupe piridiletilamida. Predstavnici ove grupe deluju na proces disanja gljiva, blokirajući transport elektrona u mitohondrijama (SDH inhibitori). Fluopiram je pokazao efikasno delovanje na različite faze razvoja gljiva - klijanje spora, rast klicine cevi, rast micelije. Mehanizam delovanja protiokonazola i tebukonazola se zasniva na inhibiciji sinteze ergosterola. Protiokonazol suzbija uglavnom patogene prisutne na površini semena dok tebukonazol ima moć prodiranja u tkivo semena.
Tretirano seme strnih žita usvaja aktivne materije prilikom bubrenja i klijanja. Na taj način je pružena zaštita semenu od bolesti koje se prenose zemljištem kao i semenom (Ustilago spp., Tilletia spp., Fusarium spp.).

Primena

Raxil Star se koristi za tretiranje semena:
1) Ječma, u cilju suzbijanja prouzrokovača gari na ječmu (Ustilago nuda), prugavosti lišća ječma (Pyrenophora graminea) i propadanja klijanaca strnih žita (Fusarium spp.).

2) Pšenice, u cilju suzbijanja prouzrokovača glavnica (Tilletia tritici, T. laevis) i otkrivene gari (Ustilago nuda ssp. tritici), kao i propadanja klijanaca strnih žita (Fusarium spp.).

Količina primene: 50 ml preparata na 100 kg semena uz dodatak 500 ml vode.
Vreme primene: nekoliko meseci pre setve (u toku profesionalne dorade semena).
Broj tretiranja u toku godine je jednom, u toku dorade semena ili neposredno pred setvu.

Napomene

  • tretirano seme se ne sme koristiti za ishranu ljudi, riba i toplokrvnih životinja;
  • tretirano seme se ne sme ostaviti na površini zemlje;
  • nema uticaj na klijavost;
  • prilikom setve tretiranog semena treba sprečiti kontaminaciju voda.