Tretman semena

Redigo M

Tretman semena

Redigo M

Sistemični fungicid za tretiranje semena sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.

Aktivna materija

protikonazol 100 g/l
metalaksil 20 g/l

Oblik i oznaka formulacije

koncentrovana suspenzija za tretiranje semena - FS

Pakovanje

10 l 1 x 10 l
200 l 1 x 200 l
Bayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda

Usev/zasad u kom se primenjuje

kukuruz, soja

Karenca

(vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): obezbeđena vremenom primene.

Način delovanja

Redigo M je sistemični fungicid za tretiranje semena koji poseduje dve aktivne materije različitog mehanizma delovanja. Protiokonazol, aktivna materija iz grupe triazolintiona, deluje kao inhibitor biosinteze ergostrerola u ćelijama gljive i odlikuje se produženim delovanjem. Metalaksil ometa normalnu sintezu nukleinskih kiselina.

Primena

Redigo M se koristi za tretiranje semena:
- kukuruza, u cilju suzbijanja prouzrokovača poleganja (Pythium sp.) i truleži semena i paleži klijanaca (Fusarium spp.) u količini primene 100 ml na 100 kg semena, uz dodatak 100 – 900 ml vode na 100 kg.
- soje, u cilju suzbijanja prouzrokovača plamenjače (Peronospora manshurica) u količini primene 0.8 - 1 l/t (80 - 100 ml/100 kg semena), u toku dorade semena, uz utrošak 1 l vode / 100 kg semena.

Vreme primene: nekoliko meseci pre setve (u toku profesionalne dorade semena u ovlašćenim doradnim centrima) ili neposredno pred setvu.
Broj tretiranja u toku godine je jednom, u toku dorade semena ili neposredno pred setvu.

Napomene

  • tretirano seme se ne sme koristiti za ishranu ljudi, ptica, riba i toplokrvnih životinja;
  • tretirano seme se ne sme ostaviti na površini zemlje;
  • prilikom tretiranja semena i setve tretiranog semena treba sprečiti kontaminaciju voda.