Fungicidi

Luna Care

Fungicidi

Luna Care

Sistemični, folijarni fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti jabuke.

Aktivna materija

fluopiram 50 g/kg
fosetil-aluminijum 666 g/kg

Oblik i oznaka formulacije

Vododisperzibilne granule - WG

Pakovanje

1 kg, 10 x 1 kg
Bayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda

Usev/zasad u kom se primenjuje

jabuka

Karenca

(vreme između poslednje primene pesticida i berbe, odnosno žetve): 28 dana.

Način delovanja

Preparat Luna Care sadrži dve aktivne supstance koje poseduju sistemično i pretežno translokaciono delovanje. Fluopiram pripada inhibitorima enzima sukcinat-dehidrogenaze (SDHI) i deluje tako što blokira disanje i proizvodnju energije u ćelijama patogenih gljiva. Istovremeno, fluopiram inhibira klijanje spora, rast micelije gljiva i njihovu sporulaciju, a u biljkama pokazuje translaminarnu aktivnost i izvesno kretanje ksilemom. Aktivna supstanca fosetil-aluminijum deluje direktno na patogene, inhibirajući klijanje spora, prodiranje patogena i nastanak infekcije, ali i indirektno, tako što podstiče prirodni odbrambeni mehanizam biljakai i čini je otpornijom na napade drugih patogena. Fosetil-Al se uglavnom usvaja preko lista, a potom se sistemično prenosi kroz celu biljku, putem sprovodnih sudova, u oba smera, čime se obezbeđuje zaštita cele biljke - od korena do vršnih delova krošnje.

Priprema rastvora za tretiranje

Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.

Primena

Luna Care se koristi u zasadu jabuke za suzbijanje čađave pegavosti i krastavosti ploda (Venturia inaequalis) u količini primene 3 kg/ha (0,3 %) odnosno 1kg po metru visine krošnje uz preporučen utrošak vode 1000 l/ha (10 l/100 m²). Luna Care se koristi preventivno, prskanjem ili orošavanjem, tokom perioda primarnih zaraza (faze 71-81 BBCH skale).
Maksimalan broj tretiranja u toku godine je 3 puta uz preporučeni interval od 7 -12 dana između tretmana. Ne preporučuje se više od 2 uzastopna tretmana.

Napomene

  • Luna Care ne primenjivati u sorti Zlatni delišes i Honey Crunch kao i sličnim sortama: ’Smoothee’, ’Lysgolden’, ’Golden Reinders’, ’Golden Parsi da Rosa’, ’Pingold Leratess’, ’Honey Crisp’, ’Morren’s Jonagored’, ’Jonareve’)
  • Preparat Luna Care ne treba mešati sa preparatima veoma kisele ili alkalne reakcije, odnosno sa Bordovskom čorbom, ineksticidima kisele reakcije i folijarnim sredstvima za ishranu bilja,
  • Kod dozvoljenih mešavina, prilikom dodavanja preparata u rezervoar prskalice treba ispoštovati sledeći redosled: u rezervoar prvo sipati preparat SC formulacije, zatim dodati preparat na bazi fosetil-aluminijuma, nakon čega se mogu dodati preparati WP ili WG formulacija, a na kraju preparati EC i EW formulacija.
  • Preparat Luna Care ima odličnu efikasnost u suzbijanju pepelnice i bakteriozne plamenjače kod jabuke, kao i čađave krastavosti, pepelnice, bakteriozne plamenjače i smeđe pegavosti (Stemphilium vesicarium) kod kruške. U zemljama EU poseduje registraciju za navedene bolesti, a u Srbiji je u toku proširenje iste. Primena u kruškama po registraciji iz Mađarske je od BBCH 51-81.

Radna karenca

(vreme u kome nije dozvoljen rad u polju i zaštićenom prostoru nakon primene preparata): do sušenja depozita.