Herbicidi

Equip

Herbicidi

Equip

Selektivni translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje višegodišnjih i jednogodišnjih uskolisnih korova i nekih širokolisnih jednogodišnjih korova u ranom stadijumu porasta u usevu kukuruza.

Aktivna materija

foramsulfuron 22,5 g/l
Preparat sadrži i protektant: izoksadifen-etil 22,5 g/l

Oblik i oznaka formulacije

uljna disperzija - OD

Pakovanje

1 l, 12 x 1 l
10 l, 2 x 10 l
Bayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda

Usev/zasad u kom se primenjuje

kukuruz

Karenca

(vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): obezbeđena vremenom primene preparata u usevu kukuruza.

Način delovanja

Foramsulfuron, aktivna materija preparata Equip, zaustavlja sintezu enzima acetolaktat-sintetaze (ALS) što izaziva blokadu sinteze aminokiselina neophodnih za deobu ćelija meristema korovskih biljaka. Izoksadifen-etil je protektant koji deluje tako što ubrzava razgradnju foramsulfurona u meristemu kukuruza dok se razgradnja ne odvija u korovskim biljkama.

Priprema rastvora za tretiranje

Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.

Primena

Koristi se usevu kukuruza u količini primene od 2-2,5 l/ha. Vreme primene je kada je kukuruz u fazi 2-8 listova (faze 12- 18 BBCH-skale), a u odnosu na korove kada su uskolisni korovi u fazi 1-5 listova, a širokolisni u najranijoj fazi porasta.
Utrošak vode: 200-400 l/ha.

Broj tretiranja u toku godine: jednom ili u split aplikaciji: 1,5 l + 1 l.

Mešanje sa drugim pesticidima

  • za efikasno suzbijanje najopasnijih širokolisnih korova preporučuje se primena u kombinaciji sa herbicidom Laudis;
  • može se mešati sa preparatima na bazi dikambe i 2,4 D;
  • ne sme se mešati sa organofosfornim insekticidima;
  • pre primene u mešavini sa drugim preparatima napraviti probu mešanja.

Napomene

  • pre upotrebe, pakovanje obavezno promućkati;
  • tretirati predveče ili rano tokom dana po mirnom vremenu, na temperaturama nižim od 25°C i kada se usev nalazi u dobroj kondiciji;
  • ne koristiti organofosforne insekticide za tretiranje semena ili folijarno ako je planirana upotreba preparata Equip;
  • u slučaju propadanja useva ne sme se sejati grašak, a kukuruz i soja se mogu sejati 2 – 3 nedelje posle tretiranja;
  • posle 100 dana od primene preparata Equip, mogu se sejati svi usevi.

Spektar delovanja

Višegodišnji uskolisni korovi:
divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense);

Jednogodišnji uskolisni korovi:
sirak divlji iz semena (Sorghum halepense),
muhar zeleni (Setaria viridis),
muhar sivi (Setaria glauca),
proso korovsko (Echinochloa crus-galli);

Jednogodišnji širokolisni korovi, kada su u ranijem stadujumu porasta:
ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia),
kereće grožđe (Solanum nigrum),
lipica teofrastova (Abutilon theophrasti),
samonikli suncokret (Helianthus annus),
tatula obična (Datura stramonium),
čistac jednogodišnji (Stachys annua),
štir obični (Amaranthus retroflexus),
štir bljutavi (Amaranthus blitoides).