Insekticidi

Sivanto energy

Insekticidi

Sivanto energy

Sistemični ineskticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.

Aktivna materija

flupiradifuron 75 g/l
deltametrin 10 g/l

Oblik i oznaka formulacije

Koncentrat za emulziju EC

Pakovanje

1 l, 12 x 1 l
Bayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda

Usev/zasad u kom se primenjuje

uljana repica

Karenca

(vreme između poslednje primene pesticida i berbe, odnosno žetve): obezbeđena vremenom primene.

Način delovanja

Preparat Sivanto energy sadrži aktivnu supstancu flupiradifuron iz grupe butenolida - sistemični insekticid, koji u nervnom sistemu ciljanih insektata remeti prenos nadražaja, delujući kao agonist nikotinskih receptora acetilholina. Druga komponenta preparate Sivanto energy je aktivna supstanca deltrametrin, poznata po trenutnom „knock down“ efektu na ciljane insekte i generalno kontaktnom i digestivnom delovanju. Deltametrin takođe ometa prenos nadražaja u centralnom nervnom sistemu štetnih insekata, ali direktno delujući na natrijumove kanale.

Priprema rastvora za tretiranje

Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.

Primena

Sivanto energy se koristi u usevu uljane repice za suzbijanje repičinog sjajnika (Meligethes (Brassicogethes) aeneus) u količini primene 0,75 l/ha (7,5 ml / 100 m²), folijarnim prskanjem u vreme pojave imaga, a kada je usev u fenofazi 50-59 BBCH skale odnosno na početku cvetanja do otvaranja prvih cvetova). Utrošak vode je 200-600 l/ha (2-6 l/100 m²). Primenjuje se najviše dva puta u toku vegetacije na istoj površini, uz preporučen interval od 14 dana između tretmana.

Napomene

  • Zbog moguće pojave rezistentnosti (i ukrštene rezistentnosti), alternativno ne primenjivati preparate koji sadrže piretroide.
  • Ne sme se primenjivati u vreme ispaše i leta pčela već nakon završetka dnevnog leta pčela
  • Skloniti i pokriti košnice u toku primene i 48 sati nakon primene.

Radna karenca

(vreme u kome nije dozvoljen rad u polju i zaštićenom prostoru nakon primene preparata): 48 sati.